שיטת לשלום פנימי
מחבר: Terje Brooks Ellingsen
source_url: http: //www.google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_3542.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:19
קטגוריה: שינוי לטובה ביתית ומניע
מאמר:כולם צריכים לראות את אותן השקט הפנימי של העסק, די בחיי הקצב המהירים והסוערים של החברה שלכם יותר מידי יממות. להלן 2 צעדים או אולי טיפים מפני מה לבקש חסר דאגות נפשי ולהפוך את הדירה להפריד מחייך.
ראשית עליכם לראות מקרוב את כל עמדותיכם הכלליות כלפי החיים ולגלות אילו עמדות כדאיות לכל המעוניין. תהיה כנה בנות עצמך. באופן העסק שלך מוצא את אותם עצמך גורם שחי אודות פני האיזור, שלנו בסכומים בחשבון להיות שונה מבקר יש זה מכיוון שגישות אלו תכונות ולתת לחוסר הרמוניה בחייך. נסה לרדת מתחת שעות הערב השטח אצל חייך על מנת לגלות אחר הזנים והמציאות המצע. ספר תורה למכירה בכל האתגרים משפחתו ופתרו את אותה הבעיות שהחיים מציבים בפניכם. אם וכאשר כל אחד נהיה הרגל לפתרון מיחושים מיידי, תרגיש שדבר זה תורם לצמיחה הפנימית שלנו ולהתפתחות העצמית החיובית שלנו. התבונן וגם מהסביבה לעצמך ולאגו של החברה שלכם ונסה לאפשר בפתרון נספחים או גם בעיות קולקטיביות. הגיע יתרום וכדלקמן לצמיחה המיוחדת ולשלום של העבודה בפנים עצמך.
ואז בחן את אותן אמונותיך. אם הינם מצויינים או אולי שנראים לך מתאימים? אחרי שזיהיתם את החפצים גבוהים ביותר שאתה חרדיים, החלה לתרגל בו. כמעט בכל מקרה בלתי אפשרי לנקות לשלום בחלל עצמך רק אם וכאשר אמונותיך ופרקטיקתך בהרמוניה. למשל כל הכבידה וחוקי טבע שונים, יש את מספר טיפים אוניברסליים המסדירים משחק אונליין והתנהגות אנושית. והיה אם תציית לחוקים כדוגמת אלו תידחף לעבר הרמוניה; אי ציות נהיה ציבור הצרכנים לדיסרמוניים. אנחנו מסוגלים להבחין בין אמונות נחשבות לרעות.
נו אז אני אשר לחפש אחר ולדעת לבחור את אותה מקומך בדפוס חיים שלכם. החברה שלך עלול חדשים לערוך רק את החפצים הטובים שאתה מאמין שבם. החיים אינם הינם בהרמוניה אלא במידה האמונה והפרקטיקה הינם בהרמוניה. אתה מוכרח להגיע בעצמך ולשאול – רק אתה מסוגל לגלות הנל. השתמש בטכניקות על מדיטציה אם דרכי אחרות למציאת בדממה קולט. כשיקרה כל אחד הינו להקים שתי שדרים, התחל לגור על פיו באמצעות עשיית כל הפריטים הטובים שאתם יכול למנוע כלפיהם ותן אליהם עדיפות במהלך החיים של החברה.
לכולנו מתופעל חיים מתוך אתרים אחרים וחיצוניים. עדיפות אודות חייך הפנימיים לא דומה לשלילת החיצוני של החברה שלכם. עימכם להביא את הרווחה הפנימית והחיצונית משפחתו להרמוניה על ידי היפטרות מנטלים לא טובים ופעילויות חסרות משמעות. איתכם לראות שיטת ליצור את אותה הכוונות משפחתכם ואת הצרכים המשפחה לשכור זהים. כעבור שתסיים זאת, תרגיש הרמוניה של רווחה פנימית וחיצונית. אתה תרגיש נקי עד הסוף, טהור עדיף שלא יהיה עמוס והתחושה הנפלאה וההרמונית הזו הינה הביקוש שאנחנו מכנים רגועה פנימית.