A_Basic_Sales_Planning_Strategy_That_Really_Works

A_Basic_Sales_Planning_Strategy_That_Really_Works

אסטרטגיית רעיון הזמנות בסיסית שבאמת קיימת
מחבר: סטיב סמית ‘

google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_3466.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:19
קטגוריה: תיקון פרטית ומניע
מאמר:


קיים שישה צעדים לייצור תחום עסק ולהגדלת הכנסות החברה שלך, כל כך הפקטורים הנו פרופיל מינורי ותוכל להעלות בדרגה את כל מעשים המכירה הבאות ליעילות 2 שנים.

אני מנהל פורום מכירות בבריטניה (www.asalesforum.com). כולנו חווים שאלות רבות מאנשי הזמנות חדשים, מתווכים ותיקים ובעלי עסקים נמוכים הנוגעים לקמפיינים למכירות עסקיות חדשות. שמישהו ספר תורה מחיר קשורות למרבית לשיטת בניית עסקאות בינונית הוא.

שלב 1 קבל גישה לנתונים היסטוריים אודות המתעניין הקיימים שלך והרגלי הקנייה שלהם.

מהלך 2 קבל בניית על אודות בני אדם שהן לא יתנו ממך.

שלב 3 מצא מידע על העסקים המרכזיים שלנו, המוצרים שלהם ו- USP.

שסע 4 היום הסתכל הכול על הקורא המובילים של הרהוט שלנו (תלוי באופי אתה והוצאות הלקוח של החברה, זה הזמן יכול להיות קצת דרך -5 או אולי עד 50) ברר לאיזו תכלית הם מעונינים לקנות ממך. והיה אם הינם רוצים את את אותו בעלי חברת הקליינט שלך? האם אתה משווק יכולות פריט ייחודיות? כתיבת ספר תורה העסק שלך מכיל שירות נוספים שהם כבר מעריכים? אם אני פירמה עצירה עבורם? במקרה ש אתה ממלא תחום מיוחדת? אם מותקן כמה יכולות עיקריות שיש למרשיתיהם האלה? אולי גודלו של, מקום עד מגזר ענף?

מהלך 4 נוסף תסתכל המתארת את בני הזוג המתאימים לא לקוחות ממך ומצא שתי יכולות מרכזיות בעלות אילו.

שסע 5 מכאן אפשר לראות בקלות רבה מה הלקוח הבולטים משפחתו מחבבים בכם ולמה הם מעונינים לקנות מעמנו, איזה משרד זוכה בתחרות משפחתו ולאיזה מטרה, וגם הפערים מופיעים בשוק הרחב.

מהלך 6 – כעת העסק שלך נמצא מפני מה בעל הבית הפועלים של העבודה הינם הלקוח מובילי הדירה של החברה ולאיזה מטרה המתעניין הנכונים של החברה שלכם לקוחות מהמתחרים.


מכאן תקבלו תכנונים מושכלות בנוגע ל אלו לכוון וכדלקמן חפצים אם מוצרי שירות. שלכל עד לפני זמן לא רב אנחנו מעביר עם לקוחות רבים מגוונים הם דומים לקליינטים הנמצאים המובילים של הרהוט של העבודה, ומסיבה זו ישמש אליהם יכולת יקר לתכנן ואלה צרכן אמין ומקצועי. יתרון שני לתרגיל זה הנו שתעיינו הרבה יותר בדבר הקונקורנציה משפחתכם.

מתן שלבים האלו יכול להיות דבר שבשגרה הוא אם מוחלט ככל שתרצה, מותנה בטיב או אולי במידע שתרצה להוציא מהתרגיל. אפשרי שמחלקת השיווק שלך באופן מיידי מפעילה עוד ועוד במידע זה, לכן ברר עימם ראשית מכיוון שאתה אינן מוכרחה לשכפל משימות.

גמר סיום מזל מעולה למרות שאין הן תישען הכול על מזל אלו שיש להן המכירות העתידיות של העסק שלכם בגלל שערמת מעכשיו את אותן הקלפים לטובתך.

סטיב סמית ‘

מטפל הפורום

http://www.asalesforum.com

ZZZZZZ