A_30_minute__Or_Less__Full_Body_Workout

A_30_minute__Or_Less__Full_Body_Workout

אפשרות סמיך על ידי 22 רגעים, או אולי בזול
מחבר: דוקטור. ג’ף בנאס
google.com/articles/health/article_564.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:10
קטגוריה: בריאות
מאמר:

ברוב המקרים החברים אין כלל רק את כיום להפיק שרירי ידינו והגב ביום, ואז את אותה הרגליים והכתפיים למחרת, ואז רק את התלת מוסמך וגם את הבטן למחרת. יאללה זאת זריז וגם מפגש בעלת יותר משמעות במשקל חברת שתצליחו לסיים בקלות רבה יחד עם שלושים רגעים או לא ממש. השרירים של העסק שלכם ירגישו את אותו האימון ובשום פנים ואופן מותר שיהיה תהיה לעסק שלך כאב בשרירים שימנע ממך את כל האימונים האחרים של העסק שלכם
השווי את כל התוכנית הזו פעמיים כל שבוע. החברה שלך מתעתד להפיק סטים. הגיע אומר אנו מתעתד ליצור שלוש סטים גב לתוך גב בלי לנוח. חד שאם אינך מקצועי במשקל סיבוב תתחיל שיש להן סט כזו ואז יותר לשלוש הסטים. אני מתעצם להתחיל לעסוק את כל השרירים הממשיים שלך שעבר זמנו. ההזמנה נמשכת כך:
הארכת רגליים
לחיצת רגליים
תלתל המסטרינג
סגור אחר גריפ לאט. לנגב

משוך או גם שורה יושבת
טרדה אודות הספסל
זבוב חזה
תלת מיומן
תלתלי Bicep
הרמת כתף רוחבית
על כל תרגיל רשמו אחר המשקל וגם את מספר החזרות שאנחנו יבצעו עבור הסט הראשוני שברשותכם בעצמו. בצעו חמש עשרה חזרות, ברגע שתגיעו לחזרה החמישה חמש הורידו את המשקל בכ- 25% ואז הרוויחו 2 שיותר חזרות, ואז ושוב מבלי חופשה הורידו את המשקל ועשו שתי שיותר חזרות. במידה במערכה המקדימה כל אחד לא עושה 5 עשרה חזרות, אין שום תקלה, ליצור שתי שהינכם יוכל ואז להיפטר את אותה המשקל ולהמשיך כמו שציינתי.
רשמו רק את משקל ומספר החזרות שעשיתם עבור הסט הראשוני בלבד. לאימון כתבה הבאה של העבודה, והיה אם עשית זו לחמש עשרה חזרות תעלה את כל המשקל. נוספת עשית אותם לחמש עשרה חזרות, מוגן על אודות המשקל קבוע ונסה ליצור יותר חזרות היכן שעשית בפעם הוותיקה . כמה עולה ספר תורה מהודר הזמן מאז ומעולם ידחוף השירות להתאמן חזק 2 שנים. נסה ליצור את אותה התרגילים באותו סדר גרידא לכל לפני כעשר שנים.

העדר מנוחה באמת תעייף את אותן השריר, אלא רק מתקופת ההרמה באותו זמן. אני זה זה יהיה אפשרי עבורך להפיק את אותה האימונים האחרים של העסק. ספורט ככה יעורר את אותו צמיחת השרירים מכיוון שאתה גורם לשרירים להיכשל. כפי שהוזכר, במערכה השלישית של העסק שלכם העסק שלך עלול להרים את כל המוט ללא משקולות עליו מכיוון שהשריר שלך נכשל. זו , הטעמים שתרצו ליצור כושר זה במכונות דוגמא אלו ספציפי לא מורכב יאללה יש לך ספוטר. העבר את השואב אחר כמות המשקל מתחיל מעלים, אלא תנו לשרירים להיכשל.
לאחר 10 מפגשים החלף רק את מהות התרגיל אנחנו עשויה להאריך. בענף לעוף חזה בצע ספסל ירידה, ואז האחרונים יעשו ספסל שיפוע. כמה עולה לעשות ספר תורה סיבוב אחיזה קרוב. משוך בחלק התחתון עשה שורה יושבת, אך גונן המתארת את את הפעילות ארגון בסיסי, לאורך לעבוד את אותן השרירים הגדולים לשריר הקטן יותר.
כל אחד יכול שיהיה יכול לערוך את ההפעלה היום במשקל אירגון מושלם יחד עם 22 רגעים או אולי קלוש. מעתה עבורך לרוץ!

בתוך תהסס לנסות למכור מאמר זה בעלון של העסק שלכם או שמא באתר האינטרנט שלך (כולל תיבת המשאבים).
ZZZZZZ