As_The_Primary_Caregiver__Should_I_Journal_My_Feelings_About_Alzheimer_s_Disease_

As_The_Primary_Caregiver__Should_I_Journal_My_Feelings_About_Alzheimer_s_Disease_

כמטפל העיקרי, למקרה עלי לרשום אחר תחושותיי לגבי מחלת אלצהיימר?


מחבר: ויליאם האמונד, ג’יי פחות או יותר.

google.com/articles/health/article_975.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:10

קטגוריה: עיצוב

מאמר:
לקחת עוסק זה הזמן מלחיץ וקשה. זה מתקשר ברגשות סותרים, מחשבות ותסכולים. כמה עולה ספר תורה אשר לטפל באדם אהוב בעל אלצהיימר, החברה שלך יהיה סבלני, לדבר בקול רגוע ולעולם אינם לדבר עם יקירך.


עלות ספר תורה המחשבות והרגשות של העבודה בהחלט יעזור לי להתמודד בנות מה שקורה. כתוב ביומן של העסק שלכם את אותו מה שעובר לעסק שלך בליבם ולבך; איש חוץ ממך אינם תקרא יחד עם זאת. זה בינך ל היומן של החברה. תן לעט של העסק להביא את העסק של הדפים. ייתכן שתרצה ליצור בדיקה נוסף אודות מחלת אלצהיימר מתוך מטרה לא לשכוח בצורה משמעותית יותר אחר הפנוי ואת השלבים שאהובך יעבור. באופן החברה שלך בעל ניסיון בקשר למחלה, הליך החלקת שיער ישמש פשוט יותר ואלה בשבילכם עם על יקירכם.


החברה שלך עלול להתיז תלונות יומיות בדבר יקירך, ובינהם רחצה או שמא עיבודים באכילה, מצד במידה הנו נסערת וכדומה ‘. זה עלול ואלה לאפשר לעסק שלך לא לשכוח ארגון הקיימות לדון אשר בהם בעלויות הרופא.


המענה המוצלח ביומן הנו שהוא יעיל ואתה מסוגל לכתוב כמה זמן שמתחשק לי, ביממה או לחילופין בלילה. כמה עולה ספר תורה מחיר הזמן כמעט בכל מקרה הן לא יסתור אותך. להיפך, זה ידי לעזור לעסק שלך להתמודד בעלות הרגשות הפנימיים שלך; זה הזמן יקל אודות נפשך ועל אודות נפשך. אם וכאשר רע לי לכתוב, ייתכן שיוולד לי פשוט יותר להביע את אותן רגשותיך בידי הקלטתם מרבית טייפ. במידה תבקש, אתה עלול להיזכר באיזה דגם התכנסות משפחתית שכולכם ערכתם יחד, טיול קמפינג אם מנוחה דיג ש אהובכם גרף דג BIGGGGG! החברה שלך עלול להתקשר אחר החלק זה בוודאי בפניו וזאת מותנה להעיר מאגר ספציפי בזיכרון האהוב של העסק שלכם שאבד לאלצהיימר.


יומן יעזור עבורך וגם להתחיל רק את נטל הטיפול המוצע לרעיון שלך. שחרור הנטל דרך העט בוודאי יקל המתארת את הכאב. אמנם יומן לא יכול שיהיה הדרך היחידה לצאת לרגשות החזקים האלו שיש לך. כנראה תשאף להירשם לקבוצת הגנה. אני מסוגל לוודא דרך עמותת האלצהיימר באופן מושם קבוצה כזאת בגזרה של החברה. דיבור עם כאלו נספחים עוזר בהוצאת כל תחושות השליליים הנוספים. ורוב המשתתפים מתמודדים עם רגשות גרידא מכיוון שהם מוצאים לנכטון לטפל באדם אהוב מי שיש לו דמנציה. מידי פעם, לדבר בקול רב ולהוציא את הרגשת האלה יבצע עבורך בזמן האחרון טוב ואתה תרגיש בהרבה אדיב אחרי. העסק שלך יוכל לרוב להתיידד על ידי כיתות מסוג זה, קרובי משפחה וחברים אשר ידאגו לתמוך בך ככל שעובר בתקופה זו.


זכרו, אתם אינן לבד. במידה ויש בבעלותכם משפחה והחברים לדבר עימם. אבל ניתן לתמחר מבן משפחה שיעזור עם יקירכם. הגיע יקל בדבר הנטל וייתן לי שנתיים מצב לעצמך, להכניס ולטעון הסוללות.ZZZZZZ