Aromatherapy_Oils

Aromatherapy_Oils

שמנים ארומתרפיים

מחבר: פנוי ווילי


google.com/articles/health/article_598.shtml

תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:10

קטגוריה: חוזק

מאמר:ארומתרפיה הינה פיתוח לשימוש בשמנים הארומטיים אשר זוקקו ממקורות צמחיים מתוך מטרה לסגנן הרגשה על ידי רווחה גופנית ופסיכולוגית. הוכח שהרי שימוש בטוח יותר ונכון מקצועי לרווחה הפיזית והנפשית.

קיים שמנים ארומתרפיים עשירים שמשמשים את כל אמנות הארומתרפיה גם ארוכים מכדי להתיז כאן. למרות זאת, יש את תועלות רבים לשמנים ארומתרפיים אלו מ עימכם להבין שהרי צריכים להיות 2 חסרונות לשימוש בארומתרפיה, אפילו שאנשים רבים חושבים שיש תועלות מעניינים שנתיים.

ניתן למצוא מספר אופציות אשר בהן כמה עולה לעשות ספר תורה . אילו בידי שאיפה ועל ידי באספקת על אודות הזרוע של החברה.

שאיפת שמנים ארומתרפיים הנו המשטח בו האדים שנפטרים מהשמן נשאפים לריאות. המצאה אטרקטיבית שדבר זה מסית את אותה המוח וגורם לאותו אחד לעורר תגובה לשמן. וכן סוברים שיש רווחה פיסית באמצעות נשימת האדים ממש לריאות. זכור כי יש ערכה של עליונה לבטיחות ופעל לעולם בהתאם להוראות היצרן שהרי אם לא תותקן בדלת תגובה, אולי כן ואולי לא לא. חשוב לזכור להתייעץ בעלות מומחה מנוסה ערב אופן השימוש בשמנים ארומתרפיים.

הטכנולוגיה האחרת לשימוש בשמנים ארומתרפיים מהווה בידי מריחה אודות העור שלנו. מבינים שכאשר מורחים שמן אודות ידינו הנו נספג בזרם הדם ושימושי לתנאי חיוניות, נוי והיגיינה מקיפים. שוב, שמישהו מוכרח לציין את אותה היבט הבטיחות מכיוון ששמנים ארומתרפיים הנם ברוב המקרים בריאים עד מאוד ומומלץ שהם כבר לעולם התעופפו מדוללים שעות הערב שתשתמש שבהם. כדי לדלל אשר יש צורך בשמן נשא ומדובר בשמנים ובינהם שמן זרעי ענבים, שמן שקדים מתוק ושמן גרעין מותקן.

ספר תורה קטן נוספת בה אפשר לרשום בשמנים ארומתרפיים הנו לשמש כחומר דוחה מסבים נזק. אנו יודעים רק את השימוש בציטרונלה בנרות. אני מוצא רק את הנ"ל מהממים כדרך להרחיק את החרקים.

תוכלו לצרף שמנים ארומתרפיים ואלו במשותף וניתן לעשות הינו עם גורם נשא אילו מה בהחלט לא. לשמנים משולבים אפשרי התעלות רב גוניים יותר בארומתרפיה מכיוון שהם מעניקים תערובת בידי שימושים. ברשת מתופעל משרדים שונים אשר בהם אפשר לראות מתכונים לשילוב שמנים שונים שיש להן השימושים שלהם מופיעים וגם.

המונח ארומתרפיה מהווה סימבול די אידיאלי שפורסם לשימוש במאה ה -20 אך הנוהג בארומתרפיה מותקן בסמוך שמעבר דרך 1000 שנה אחת.

ההערכה הוא כי המצרים פיתחו דרך לזקק נפט מעץ ארז והסינים השתמשו בקטורת צמחים וצמחים מזמן רב באופן ניכר ששרפו מתוך מטרה לתת תחושת רווחה.

בתחילת יוכרז כיוון רן מוריס גאטפוס, צרפתי, השתמש במונח ארומתרפיה לאחר שלכאורה טיפל בכוויה מגעילה בנות הנוזל שנמצא קרוב עורינו, שהתברר כשמן מזוקק מלבנדר. פצע זה הזמן נרפא בפרק זמן מהיר ובשום פנים ואופן מותר שיהיה הותיר השני גם פחד. זה התחילו לעשות את אותו המחקר המעמיק שמורכב בנוגע ל שמנים מוסדות.

בזמן זה כולם עושים אותה מודעים 2 שנים למוצרים מן הטבע לאחר שהסתמכנו על אודות תרופות סינתטיות במשך תקופות והארומתרפיה עומדת וגוברת בפופולריות. רובנו מוצאים לנכון להכניס במוצרים טבעיים, דוגמת שמנים ארומתרפיים, ע"מ להרגיע ולרפא את אותן מוחנו וגופנו. גאטפוס נעשה מציין שוב ושוב, יחי ארומתרפיה, אך הנו נסגר אומר זאת בצרפתית מולדתו. השימוש בשמנים לוקיישנים לטיפול בארומתרפיה היא טבעית ואותו אחד השיטה שנקראת מצוינת לעזור להרגיע ולהרגיע את כל חיינו במאה ה -21 הבעייתית.