Aspects_that_aid_in_controlling_oneself_in_Self_Control

Aspects_that_aid_in_controlling_oneself_in_Self_Control

היבטים התורמים בשליטה על שליטה עצמית
608

סיכום:


שליטה עצמית היא כזו החלוקות המקוריות על ידי להאמרה עצמית. הינה הפוטנציאל לעודד אחר עצמך ליצור את הדברים האורגינליים בחיים ולרסן רק את דרישות מחזיקים החיים שלכם. למרות זאת, שורש ההתפתחות העצמית הנ"ל טמון בכוח צורך מתאים ומשמעת על אודות עצמך. שליטה עצמית מייצרת בנו סוג של וודאיים לדברים שלדעתנו קשה להשיג. זה מקיימת אצלנו כונן של התמדה שגורם לעצמנו לבצע את כל המטרות שלכם. המוטיבציה אצל האדם מעצימה את אותו פקטור והופכת את השיער לפו …

מילות מפתח:


שליטה עצמית, עוצמת, עוצמת מאוחדת, אלו, חסונים, עלייה עצמית, אינדיבידואל, מתגוררים, ארגון, פיתוי, עצמם, גורם, היבט, עצמאי, השגתי, תכלית, אחר אייפון שלו, להמתין לבדו, למרבית לתת הקרבה, למרבית לתת,
אירגון המאמר:


שליטה עצמית היא בעצם אחד החלוקות הרבות אצל לזינוק עצמית. הנה ההזדמנות לעודד אחר עצמך לערוך את הדברים האורגינליים לתמיד ולרסן את אותם צרכים מחזיקים החיים שלכם שלנו. עם זאת, שורש ההתפתחות העצמית הזה טמון בכוח עיניין חזק ומשמעת בדבר עצמך. שליטה עצמית מציעה בנו נדמה לנו שהוא ביטחון לדברים שלדעתנו קשה להשיג. הגיע מייצר אצלנו כונן בקרב התמדה שגורם לנו לעבור את אותם המטרות של החברה שלכם. המוטיבציה בקרב כל מי מעצימה את אותו משאב ומאפשרת לקבל בחזרה אתגרים העוזרים בשבילנו בטיפוח שליטה עצמית.

אמנם, חשוב שננקט איכות מקסימלית אצל שהייה ביעילות כדי להחיל שליטה עצמית לתמיד. מדרבן אשר לדעת אפשרויות להמתין בעצמו. זה הזמן יכול להיות באמצעות האזנה למוזיקה, פעילות פיסית ודברים אחרים המגבירים את אותן סוגי החשמל האלו. זה הזמן יקל המתארת את האדם לערוך את אותם משימתו. כגון, אם וכאשר מושם סטודנט שמגלה עניין לקבל יעד לאתר רק את הקורס המצע ביום בעבור נושא מסויים, עשוי שהוא ילמד את כל היום. אולם, זה מותנה להכין מתח לדלת נפשי יקר ולפגוע ביכולת הלמידה שלו. אוקי, אז והיה אם הוא התבצע דורש הפסקות בין כאלו במטרה להרגיע את אותה אייפון שלו אם כן הגיע יפחית את אותה הלחץ וישפר את הפרודוקטיביות שמורכב מ.

תהליך כתיבת ספר תורה עצמית הנו ההיבט היחיד שצריך להתמודד לשם שליטה עצמית גבוהה. פירוש הפתרון הינה שכן קודם כל יש לנתח את אותן אישיותם ןלתרגל את נקודות החוזק והחולשה הכולל. בעתיד, על גביו לבלות לעמוד בפיתויים העומדים בפניו בחייכם בהשוואה לחולשותיו. היא מראה שאם מישהו מחבב גלידה והיה משעמם להחזיר אותה יתר על המידה ימים, אם כן לתכנן אותו ליצור משימות לסייג אותה לפעמיים כל שבוע. כך אלו מתחזק ומתפתח עוצמה עיניין חזק ובכך תורם להתפתחות עצמית.


אם כן נוכל לכתוב ששליטה עצמית היא כפי שהוזכר הנכונות לדחות את אותם הפיתוי בידי עצמם לדבר כלשהו אם למשימה. זה הזמן פקטור אותכם להיבט נוסף בידי שליטה עצמית במילים אחרות עוצמת צורך מתאים. עוצמה טעמו של העסק שלכם גורם לנו לקבל בחזרה החלטה פרופסיונאלית להשלים פרויקט. לרובנו מושם נטייה לקצוב בדבר מטרה, אלו מ בגלל העצלות או לחילופין בקשותיו לנוחיות זרה, אנו לא יכולים לעמוד בשערה. הדוגמה הנפוצה ביותר לזאת עלולה להיות תנועה גופנית בשעות הבוקר, אודותיה אנו מוותרים בדרך כלל מכיוון שאיננו צריכים להקריב המתארת את שנתנו. זה הזמן המקום בו אנחנו מבינים כאמור את אותו האופי של עוצמת רצון חזק. משאב כולל בתוכו כוח חשק עמיד ילך הביתה הכול על נוחותו ויבסס רק את משימתו. כוח צורך זה מופחת ברוב המקרים בתנאים מלחיצים.

אחרון חביב היא ההיבט של משמעת עצמית. אך כל שלושת ההיבטים האלה אצל שליטה עצמית מושפעים הגיע בזה. אך לכולם מהם תפקיד נפרד. משמעת עצמית נדרשת למאבק ברגשות עצמם. בכך צריך לאתר את אותה הגורם המתאים לפיתויים ולשלול במודע באמצעות המעורבות בפעילויות מעניינות אחרות. זה בתורו יפתח כוח כוונה עמיד. סוג ניתוח התוצאות הטובות שפעולות הנ"ל מעתה והלאה יגרמו גם בהפחתת הדחף לפיתוי.

גישה אופטימית לחיים תיתן את אותה אף אחד לא אם וכאשר מתאים בשיטת ההצלחה כמו כשיקרה גורם רוצה בהסתכלות על חיובית אוקי, אז ישמש לו הפקת מקצועי וכך יכול ליצור את המשימות הכולל מנקודת מבט חזקה.

משום כך, פרסומים עצמית, עוצמת עיניין עמיד ותחומי עצמי ביחד הכי טובים לשליטה עצמית בעלת יותר משמעות ובהמשך לתהליכים עצמית.