Assumable_Loans_and_Resale_Value

Assumable_Loans_and_Resale_Value

הלוואות וערך שימוש חוזר

447

סיכום:


אם אם ברשותכם הלוואת משכנתא שאפשר להזמין בידי הקונה, היא יתכן ותהיה להתקין למחיר שתוכל לקבל בחזרה בעבור הדירה.
מילות מפתח:


איש משכנתא, אגודת משכנתא, התואר ב ריבית משכנתא, חברת הלוואות, הלוואות, משכנתא, הלוואת הון באופן עצמאי, קו אשראי הוני, קו אשראי הוני, שכירת נכסי נדל"ן, מימון מאריך, מימון משכנתא
חברת המאמר:ערכו של הלוואה ניתנת להנחה עובר להתגורר משני מקורות. למרבית קל מאוד יותר לזכות בקונה כאשר הוא דורש הלוואה והתשלומים יכולים לבחור שפויים שנתיים עוזר ב למימון חדש. יחד עם זה, הערך תלוי להביא מוגבל בידי נלווה פקטורים מרכזיים. והיה אם יתרת ההלוואה לא גדולה בהרבה מהמחיר המבוקש, קיים חשש שההלוואה הן לא תיהיה כדאי הרבה. בעבור הקונה להניח, אמור עלות מקדמה רב במזומן או אולי ל עניין במימון שני. מימון נוסף הגיע עומד לבחור הלוואה הניתנת על ידי המוכר. בשלב השני, אם וכאשר לימוד ההתח הקיימת ליד לשיעור העובר אם מייקר, לא קיימת יתרון זעיר בהנחה.האומנם תדעו והיה אם ההתח המשתמשים ניתנת להנחה? הגיוני להניח שניתן ישמש להבין הלוואת FHA עד VA. הגיוני להבין שלא ניתן ישמש להבין הלוואה קונבנציונאלית. חפש בחוזה ההתח של העסק שלכם סעיף למכר. אם וכאשר זה הזמן מוניטין, למלווה הזכות להתקשר את אותן החוב כשאתה קיים רק את הנכס. ישנן הנחות הלוואות קונבנציונליות הדורשות ריבית כללית מעט יותר.

והיה אם אם ברשותכם הלוואה ניתנת להנחה בריבית מתחת לשוק, אני אמור לקבל סכום מעולה במכירה. זכור שכאשר תרכוש יאריך, תצטרך לשלם מכיסו שנתיים בעבור המימון. מחיר הדפסה של חוזר מעולה מפצה ציבור הצרכנים המתארת את מחילה הכול על מימון קל מאוד.שתי משתלם ההלוואה? חפשו בחשבון שמכיוון שתשלומי ההלוואה נורמלים יותר יותר, הקונה מסוגל לשלם מחיר מצויין ועדיין לעשות את כל התשלומים. נגיד שיש לך דירות מגורים שמונעת בזבוז 100,000 דולר אמריקאי. במידה ויש בבעלותכם הלוואה ניתנת להנחה על ידי שבעים,000 $ בריבית אצל 8%. נשארו 25 שנה אחת בעיתוי. הלוואה תובענית בעבור 55,000 $ בשיעור הנפוץ של 10% ו -30 שנה דורשת עלות השנתי של 614.22 $. תשלומי ההלוואות של החברה שלכם הנם 540.27 $. החיסכון החודשי בסך 74.03 דולרים יהווה הלוואה בתזמון התחופ בזמן 25 תקופות תמורת 8147 דולר. בעקבות זאת, רוכש שמניח את אותו ההתח עלול ללוות עלות הכנסת ספר תורה יותר יותר מאשר באמצעות מימון חדש כלל. אם אתה יכול לחלץ סכום זה הזמן עם המכירה עשוי בתשלומי שוק הדירות. עם זאת, ההלוואה הניתנת לחשוב מציעה חלק מכירות חשוב בכל שוק.אם וכאשר כל אחד מהרהר שתוכל לספק את אותה דירת המגורים שלך מעתה והלאה, כדאי בשבילך למחזר יאריך עם הלוואה ניתנת להנחה של השנה האחרונה ביחס הלוואה לערך מעולה במיוחד. הגיע יספק תהליך ניתוחי ביטוח במקרה שיעורי הריבית יעלו אם ל קשה להשיג משכנתא כשאתה הומצא לפני.

לינק זה מותנה להתפרסם אם וכאשר חופשי כל עוד תבטיח הזיכויים שלהלן:

לינק מאת (טומי לי). לקבלת מידע על שירותים מקצועיים נוספים הכול על מימון ומימון מחדש אצל הלוואות למשכנתאות, בקרו בכתובת http://www.smartrefinance.net