Assessing_the_Opportunities_Presented_by_the_New_Iraqi_Currency

Assessing_the_Opportunities_Presented_by_the_New_Iraqi_Currency

הערכת ההזדמנויות שמציג המטבע העיראקי הפוטנציאלי
מחבר: סאקינה וולש
google.com/articles/business_and_finance/article_1129.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:06
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:


במידה ו אפשרי אנחנו בוהה ישירות בתוך האפשרות הכספית המרהיבה מאד על ידי המאה? מבצע: חופש עיראק יהווה באופן חד משמעי קרב המסומנת בהיסטוריה על אובדן וטרגדיה, ניצחון אמריקאי ועליית אומה בעלויות ממשלה דמוקרטית ראשונית. איזה והיה אם הינה תעמוד ואלו קרב שזכורה היסטורית בשל היכולת הכספית של יצרה בשביל המשקיעים החדים שזיהו בחריפות צ’אנס ארעי בזמן הנכון?

המלחמה בעירק הסתיימה באומה שהוצבה בדבר הדום בידי פעולות עדכניות רבות. דיקטטור רטרואקטיביים הוסר; הוטמעה ממשלה ראשונית, והמטבע הישן, שמרבית שטר הוטבע בפניו על ידי סדאם חוסין נעדר הכוח, התבצע פתאום נעדר משמעות ונשרף ברחובות על ידי חיילים אמריקאים. עלות ספר תורה נכנס למטבע חדש, שנוצר להפליא במחיר קלט העם וההיסטוריה אצל עירק. ארצות הברית מימנה מטבע אידיאלי זה הזמן, שעוצב באופן אומנותי באמצעות דה בשבילה רו, מדפסות המטבע המובילות במדינות שונות בעולם. המטבע העיראקי האפשרי הוצג במהלך מסיבת עיתונאים בעיר הבירה בגדאד. אוניברסיטה היסטורית, שהוקמה במאה השלוש עשרה, נחקקת באלף שטרות הדינר. מפל שליו מקשט את אותה חזית הגובה חמשת רבים תווי דינר. וחקלאי שאינו המוני וחרוץ אוחז באלום חיטה בשטר החשוב מכולם: שטר העשרים וחמישה אלף הדינר.

עשרים וחמישה אלף דינרים! זה חושבים שזה ובינהם משקלה של בסדר גודל עולמי המוקצה לשטר מטבע אחד. אמנם כאמור, כעת, השטר הנ"ל חסכוני רק 17.12 דולרים ארה"ב! בתקופה זו, תוך פשרה החיסכון הממוצע בידי האמריקאים מסוגל לשדרג אשר למיליונר בעירק.


מקום מה זה אומר? באיזו דרך זה נותן אפשרות חומרית מקוממת כל כך? בשנת ספר תורה למכירה , שעות הערב מלחמת המפרץ ולפני שהונחו סנקציות המתארת את עירק, הדינר העירקי ניצור חסכוני משקלה של לכ- 3.40 דולר. ולפני המבצע: חופש עירקי, הדינר העירקי הוא שמר בדבר חיוניות של בערך שלושים אגורות. הגיע במחירי 3 אלפים רבים מספר פעמים הדבר זול בזמן זה.

אזורים הברית וכמה מדינות נוספות בתהליך נקיטת בכל האמצעים הכדאיים לבניית עירק מחדש. ארצנו צוברת יציבות, ותוכל בקרוב לשאת בדרכה לשפר לאומה פרילנסר ומשגשגת. הפרמטר המשמעות של חשיבות המטבע העיראקי? אין כלל כל ספק שזה ללא הפסקה עליית ערכו. זה מסוגל לחזור למה שהיה זול שעות הערב המלחמה, או שמא יותר. וכל זאת אומר תשואה אינן אמינה לכל כל מי שהשקיע בשערה עתה. זה יכול להיות כל הזמן מאות רבות של, אלפים רבים מאות או לחילופין אפילו מיליוני יורו עבור מישהו שהיה לו מיליון דינרים בימים אלה.

תשומת לב הכלכלה העיראקית בערך הוכפל מהעבר כיבושו של סדן חוסין. יש לזה משקיעים רב גוניים המנבאים כי הדינר ימשיך לעלות בערכו כמו כן. והן לבדם בקרב אזורים אחרות, אלו שיש להן עתודת הנפט השנייה בגודלה ועתודת הגז הרצינית בעולם, חד ללא ספק כיוון לעיראק נמצא המשאבים הזמינים להתרחב ולהפוך לאומה משגשגת מאוד. כאמור לעיל, כלכלנים ומשקיעים מאמינים כיוון לעיראק מתופעל הזדמנות לקחת של המדינות העשירות באירופה.

בימינו תצליחו לנצל את אותם הכישורים דבר זה לדעת בוודאות קונבנציונלי מאלה שמרוויחים ביותר מההצלחה בעירק. לקיחת הדינר העירקי בנקודה הפגיעה עד מאוד בהיסטוריה עלולה לקחת הון בעתיד הקרוב. המשמעות מהווה לא פחות מהזדמנות של בעבר במהלך החיים למשקיעים חושבי יאללה של ימינו.

למידע נוסף על האפשרות הייחודית הזה וכיצד לעשות את ההדפסה את אותן הדינר בשטח www.Iraqi-Dinar.com במחיר חברת המכירה וקנייה האמריקאית.

ZZZZZZ