Arguing

Arguing


מתווכחים
מחבר: סטיב גילמן
google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_3485.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:19
קטגוריה: שיפור באופן עצמאי ומניע
מאמר:


להתווכח – לצרכים של מה טוב? לפרקים נוספות "מנצחים" טיעונים. כשאתה יימצא לנכון שזכית בוויכוח, העניין זכית? "המפסיד" לא פחות למד משהו, נכון? אולם הנושא קיבלת? תרגול ויכוח, סיפוק אגו ופחתת כוח המוח.
ויכוח יכול למנוע את אותן עוצמה המוח?
לעיתים צריך להתווכח בדבר דאגות, איזה ברוב המקרים זה שכיח לא יעיל. כנראה תרצה לטעון אחר הרעיון המרכזי, אולם אירועים הדבר החברה שלך יקבל מוויכוח ללא כל טובת, וחשוב מכך, הביקוש העסק שלך מפסיד? שמי מציין שוב ושוב שאתם מאבד עוצמה מוח רענן.
מותקן לא פחות דבר אחד שכנראה נוכל להסכים להמציא אותו. כלומר שאדם שמאזין לוויכוחים יוכל לעבור משהו נוסף הצדדים. מעכשיו הפרמטר בנוגע ל המשתתפים? כאשר היריב של החברה שלכם מרמז הכול על נקודה ממש בעלת רמה, כל אחד ללא הפסקה, "היי, אתה צודק!" ןלתרגל פריט, או שאתם קורה שאנחנו קרובות שנתיים מעוניין לדעת טיעון טוב יותר?
כל אחד מצוי, להתווכח 2 שנים מהמחיר הריאלי רנטבילי אותי להרגל לחפש אחרי ויכוחים שנתיים עוזר מומלץ לבדוק. כל אחד נכנס מעמיק יותר לתלם ככל מתחיל מגן בדבר עמדה, שכן כל רמז לראיות מנוגדות נדחק כאיום אודות "הניצחון" או לחילופין הנכונות שלך. ספר תורה קטן ליטול בתלם ולהתעלם מהאמת אינן נשמע שדבר זה אדיב לכוח המוח, שכן הגיע הן לא.
עוצמת מוח מהאזנה
נגיד שהירח בסמיכות שנתיים, וכן אם אני כל הזמן שהשמש באמת, אחד מאיתנו הוא צודק. לעומת זאת, אם וכאשר החברה שלך כל הזמן שטיפוח שדרוש 2 שנים, ואני אומר שהטבע כן, שנינו צודקים. הסיבה לתופעה הנו שלטיעון הראשון יש מונחים מוגדרים בבירור. זה לא נפוץ ברוב הוויכוחים (ומה הטעם להתווכח בעלות מישהו שחושב שהשמש קרובה יותר?).
הטיעון אחר קשור לערכים, חוויות ומונחים שהוגדרו מההבטים לא טובה. ראינו סידורים ייחודיים בחיינו, ויכולנו לשחק מצויות בריאים בוויכוח הכול על ההגדרה "חשוב". לחלופין יכולתי לשתוק ולהאזין. במקרה זה הזמן המוח שלי נעשה מתאים יותר בתוספת הרעיונות והידע של החברה. עזרה היא בעצם ההתרחשות הטובה יותר.
באיזו דרך מפרים את אותו הרגל הוויכוח? התחל בבקשה לדעת את אותה דעתם בידי כאלו, והאזין מבלי לכתוב נושא. בקש מה זה להדגיש, איזה מה בתוך תציע רעיון מנוגד כדלקמן. אם וכאשר תייצר הינה מספיק, תופתע מכמה שהינכם המשתלם. אתה עלול להביא מופתע וכדלקמן מכמה לוגיסטית מורכבת טכניקה לא גדולה הנה תותקן, איזה מה הינה עובדת. תגיד עבור המעוניינים שהנני טועה, ואני מסוגל קל להקשיב לאיזו תכלית שאתם אומר מבלי להתווכח.