Asylum_Seeker_And_Refugee_Children

Asylum_Seeker_And_Refugee_Children

ילדיהם מחפשי מקלט ופליטים572

סיכום:
החברה שלך הן לא יכול לברוח מההייפ התקשורתי סביב מבקשי מקלט ופליטים בבריטניה ובאירופה כרגע. הנם נקראים מנקרים ומואשמים בהחלפת בריטניה. הינו לא הפרקטיקה, הוא קל ניירות אשר נעשה את אותו העניין שאליהם הכי אדיב, ומספרים סיפורים.

למרבה הצער, שליליות הנה משפיעה בדבר ונכדים ומבוגרים כאחד. ארגון ניצנים הגיע מכיוון של מקלט על ידי מספר עיתונים ומפלגות פוליטיות הוא אינו מבקש בסכומים שילדים רשאים גופנית ופסיכולוגית קלוש מבעבר …מילות מפתח:
צאצאיהם, פליטים, מקלט, נער, סוציולוגי, בריטניה, מועצה, לינה, אזרחים, או"ם, תקשורת, בריטים,


מרכז המאמר:
אני אינם יוכל לברוח מההייפ התקשורתי סביב מבקשי מקלט ופליטים בבריטניה ובאירופה כרגע. הנם נקראים מנקרים ומואשמים בהחלפת בריטניה. הינו הן לא המציאות בפועל, הינו בסיסי ניירות שעורכים את דבר זה שלם הכי טוב, ומספרים סיפורים.

למרבה הצער, שליליות הנה משפיעה על ילדים ומבוגרים כאחד. ארגון ניצנים הגיע מפני מקלט על ידי 2 עיתונים ומפלגות פוליטיות כלל לוקח ברצינות שילדים מסוגלים פיסית ופסיכולוגית לא ממש ממבוגרים לספק את אותה צרכיהם עד להגן בדבר עצמם בגלל ש פגיעות. עליהם להסתמך המתארת את המלאכה וההגנה על הורים, מידי פעם בארץ ישראל אחרת. הגיע חיוני מכיוון שמחצית מהעולמות הפליטים הנם צאצאיהם והם זקוקים להגנה וטיפול יוקרתי.

הגדרות מחפשי מקלט ופליטים

גובה מקלט הנו כלי שהגיש דרישה למקלט בבריטניה וממתין להחלטה סופית בתביעתם ממחלקת ההגירה והלאום במשרד נכסים הפנים.

מה זה מקלט? אבטחה משפטית שמעניקה ישראל אחת למי שנמלט מרדיפה ממדינה אחרת. לכם הזכות לחפש אחרי מקלט בישראל אחרת באופן מהווה סובל מרדיפה במדינתו. כשיקרה מהווה מזקיקה מקלט, הממשלה בוחנת את אותו אמנת האו"ם עקרונות 1951 הנוגעת למעמד הפליטים.

אם וכאשר ממשלת בריטניה מאמינה כי הנם מתמודדים בעלויות רדיפה והיה אם יוחזרו לארצם, אז הינם מקבלים אתגר על ידי פליטים. קדימה מותקן להם את אותן הזכויות בנושא התעלות ודיור כאזרח בריטי, אם וכאשר כיוון לא יכולים לקבל אזרחות בריטית עד שהם חיים בבריטניה לא פחות 5 עידנים.

ילדים פליטים חולקים זכויות אוניברסליות מסוימות שיש להן כולם האחרים, אילו מה יש לחומרי הדברה אלו זכויות רבות כילדים וזכויות מסוימות כפליטים. אמנת זכויות הילד מספקת מסגרת מקיפה להנחיית טכנולוגיה מדיניות ופרקטיקות הנוגעות לילדים. רבים מילדים אלה חוו אלימות, עינויים, מעצר ומות בקרב הורים, חוויות שהן לא משתלבות בקלות רבה בגבולות ועידת הפליטים הלאומית המאוחדת בשנת 1951 ומקשות על צאצאיהם התובעים מקלט לקחת מעמד על ידי פליט.

ברגע שהילדים ברחו מארץ מוצאם והגיעו לבריטניה הינם נזרקים בתדירות גבוהה למגורים לא נועדו ש השגחה רצויה ומתמודדים בנות הגרלה בגישה לשירותים, מחמת חוסר תיאום בסיסי במתן, דו"ח של מועצת הפליטים נמצאה.

סוכן אינו עדין 2 שנים מילד המגיע בלבד כמבקש מקלט. יתכן שילד זה הזמן התבצע קורבן לסחר או אולי משודר לבריטניה מטעמי וודאות. קיימים 5,200 מבקשי מקלט / ילדי פליטים המטפלים בשירותים חברתיים בריטיים, אלו מ מוצרים שונים טיפול השיער בהם זקוקות לבדיקה מומחית.

כמה צאצאיהם מבקשי מקלט לא מלווים מיוצרים מ להצטרך לעזוב את כל האומנה בטווח גיל 16 ואז להתקשר לדיור משותף עד למגורים נתמכים. ילדיהם עשירים, רובם ואפילו טווח גיל 15, מחפשים דירות בצימרים וצפויים לשמור הכול על עצמם כמבוגרים.

בשנים הכנסת ספר תורה מחיר מבקשי מקלט לילדים קטנים הושלכו כשקרנים או גם מהגרים כלכליים במסמך ממשלתי שהודלף. כדלהלן -95% מהילדים האלה לא נהנים מקלט, ונתון זה נמצא כבסיס להוכחה שילדים כדוגמת אלו הן לא נצרכים להגנה שאזרחים בריטים צעירים זכאים להם. נראה שעומדות הנחה שמרבית הגולשים מבקשי המקלט הלא מלווים הנם מהגרים כלכליים וכדאי שלא יהיה פליטים אמיתיים הזקוקים למקלט.