Assessments_Set_In_Stone

Assessments_Set_In_Stone

השערות שנקבעו באבן
349

סיכום:


והיה אם העסק שלך קונה יהלומים רופפים באינטרנט, תמצא עזרה רבה מאוד. כמעט בכל היהלומים הרופפים שנמכרו באינטרנט יוסמכו. טופס זה מורה הכול על בדרך זו שהיהלומים הרופפים הוערכו בידי מעבדת גמולוגיה מקצוענית שהיא לא נמצאת בסוחר שמוכר את אותם היהלומים הרופפים.

מעבדת גמולוגיה הינה תשתמש במכשיר הקרוי שרין. מכונה הוא נועדה למדוד את אותן היהלומים במדויק, תוך חשיבה במאפיינים ספציפיים העוזרים בקביעת …
מילות מפתח:ארגון המאמר:באופן העסק שלך קונה יהלומים רופפים ברשת האינטרנט, תמצא סיוע רבה. כמעט בכל ארגז ספר תורה . טופס זה הזמן מצביע הכול על כך שהיהלומים הרופפים הוערכו על ידי מעבדת גמולוגיה מקצועית שהיא לא נמצאת בסוחר שמוכר את אותו הכנסת ספר תורה מחיר .

מעבדת גמולוגיה זו תשתמש במכשיר הקרוי שרין. מכונת פוליש הינו מתוכננת כדי למדוד את כל היהלומים במדויק, תוך בהצצה במאפיינים מורכבים המסייעים להערכת חיוניות היהלום. תכונות האלו הנם אורכו, רוחבו, מימד החגורה והשולחן כמו כן מידי זווית שיוצר חותך היהלומים. השלב אחר היא שכן היהלומים הרופפים ייבדקו באמצעות גמולוגים בעלי ניסיון, שתפקידם להקצות ציונים בידי בהירות וצבע. מערכת מיגון הדירוג מצריכה המדביר יהלומי מוכשר עד מאוד מכיוון שלתהליך אין כלי או שמא מכונה המציעים דיוק ספציפי בדירוג אייפון שלו.

סוג היהלומים הרופפים יהיה בידי השוואה על ידי קבוצת יהלומי שליטה במחיר סגנון ידוע בוהה מול היהלום המוערך. לאחר מכן מקצה הגמולוג את אותם עיצוב היהלום שנחקר על אודות ראשית התאמתו לאחד היהלומים הרופפים בקבוצת הבדיקה שנתיים מקרוב לאחרים. כל הליך הגיע נשען אם רבה בדבר שיקול מחשבה וניסיון של גמולוג.

לאחר מכן הגמולוג קובע את אותם בהירות היהלומים הרופפים על ידי בדיקה להכללות. כעבור שנמצאו התכלילים נספרים לאחר מכן, וגודלם ומיקומם ציין שמרביתם משפיעים המתארת את מקום היהלומים הרופפים.

ניתן לראות עשר יקר בידי מעבדות גמולוגיות טובות לציון ומוערכות עד מאוד בעסקי היהלומים הרופפים, אילו מה הידועה עד מאוד ואפילו המכובדת מאד היא הינו אצל המכון הגמולוגי באמריקה (GIA). המכון הבינלאומי לגמולוגיה (IGI) זוכה להערכה רבה כמו כן.

לאחר שמעבדת הגמולוגיה סיימה לדרג את אותם היהלומים הרופפים, כל אדם מהאנשים לוקח רישיון. הסמכה זו מתארת ​​משקל, מדידה, בהירות וצבע בידי כל יהלום משוחרר. שמרבית מעבדות הגמולוגיה אינם מספקות השערות כתובות הכול על יהלומים רופפים, אשר מונע הופעה של ניגוד עניינים.


מקור: http://www.diamondse.info/diamonds-grading.asp