Avoiding_Credit_Card_Secret_Traps

Avoiding_Credit_Card_Secret_Traps

הימנעות ממלכודות סודיות בכרטיסי אשראי
מחבר: גארי גרישם
google.com/articles/business_and_finance/article_3868.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:07
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:

מלכודות סודיות בכרטיסי אשראי הנישות הצד הנסתר אצל הפלסטיק שיש בידו ההצעה בחובות שקשה לשאת בעול תשלום. הסיבה המרכזית בידי בתי חרושת כרטיסי האשראי הוא שתעביר את אותה היתרה הרצינית שתוכל לקבל בחזרה.
ניסיון להימנע ממלכודות סודיות בכרטיסי אשראי היא בעצם מורכב מכיוון שחברות כרטיסי האשראי מעלות כל הזמן אחר מסגרת האשראי שלך ומציעות לי יתרונות במטרה שתגבה יותר.
מפעלים כרטיסי אשראי מאפיינים ליטול יצירתיות מאוד עם עמלות ושיעורי ריבית וכאן אתה מסוגל לקפוץ לצרות כלכליות. שמונע הינה, הינה 2 מלכודות סודיות בכרטיסי אשראי שרצוי לדאוג אליהן כשיקרה משווים תנאים של אגודת כרטיסי האשראי.
חיוב דו מחזורי
השיטה שנקראת היתרה במספר המחזורים היא הרצפה אותם מחושבים הריבית על היתרה היומית הממוצעת של החברה בידי הרכישות שלנו מאותו מחזור חיוב ומחויבות מהחודש שלפני.
והן אם שילמת את אותם היתרה של העסק מהחודש הקודם, הנתון הנ"ל זה נמצא בא עם רכישות החודש הנוכחיות של החברה שלכם ע"מ לחשב את אותם היתרה היומית הממוצעת שלך. מלכודת סודי בכרטיס אשראי רשאית להעסיק ההצעה בחובות עמוקים לתקופה של המון שנים רבות.
משך החיים של חסד בכרטיס אשראי
משך החיים של חסד בכרטיס אשראי הינה 10 הימים ערב שחברת כרטיסי האשראי מתבצעת לגבות ממך ריבית על רכישות נוספות. לרוב הכרטיסים מושם תחולת החיים של חסד, אלו מ היזהרו מכרטיסים שאינן.
אם וכאשר יש לך כרטיס ש חיי חסד, העסק שלך בכל המקרים משלם ריבית המתארת את רכישות נוספות מיום שירותי הרכישה, וגם במידה אתה משלם אחר חשבונך המלא.

מקדמות במזומן
כמעט החרטום בעבר אינך משיג פעילות חסד למקדמות במזומן, דבר זה שאומר שאתה שמתחיל לעסוק בענף לשלם מכיסו ריבית אודות המקדמה הזה זריזה. כמו כן, שיעורי הריבית על מקדמות מזומנים ברוב המקרים מוצלחים מהשיעור הרגיל בעת קניית כרטיסים. מקדמה במזומן הינה יקרה ואחת המלכודות הסודיות המוכרות מאוד בכרטיסי אשראי.
עמלות מאוחרות בכרטיס אשראי
מפעלים כרטיסי אשראי יכולות להטיל קנסות כבדים על כל יתרה שתשלמו באיחור או אולי יתרות החורגות ממגבלתכם. מועדון העונשים של עמלות איחור בכרטיסי אשראי אינן נגמרות מוניטין מכובד.

באופן אתה מפר אפילו אחד מתנאי כרטיסי האשראי של החברה, מפעלים כרטיסי אשראי אחרות יכולות גם להעניש אותך בשיעורי קנס ואלו והיה אם מעולם אינן החמצת מחירים אודותיהם.
כמה עולה להכניס ספר תורה בריבית
מפעלים כרטיסי האשראי מורשות להופך לדבר אחר את אותם הריבית שלך לכל זמן, בתשלומי שתיתן בשבילך התראה בידי 15 ימים רבים. אוקי, אז קראו מה חברת כרטיסי האשראי שלכם שולחת לביתכם בדואר אלקטרוני מכיוון שחלק מהחברות יגניבו הנה בתקווה שהן לא תתפסו הנל.
בשורה התחתונה קוראים את אותם שכתוב הקטנות בתנאי כרטיס האשראי שמספק מנפיק הכרטיס אודות הכללים של בעלי חברת כרטיסי האשראי הנוגעים לשיטת החיוב, משך החיים החסד וגם מסלול של הריבית והעמלות.
כמו כן, חיוני כיצד תשתמש בכרטיס, פחות או יותר אם החברה שלך מקווה לקחת איזון. מעתה והלאה, השווה את אותו התנאים בידי שירות כרטיסי האשראי ונסה להזמין את אותה הכרטיס כדי למנוע ממך לצנוח למלכודות סודיות אילו על ידי כרטיסי האשראי.

קישור © 2005 Credit-Repair-Facts.com. בכל הזכויות שמורות.

ZZZZZZ