Australian_Visa_-_Business_Visits

Australian_Visa_-_Business_Visits

ויזה אוסטרלית – ביקורים עסקיים


435

סיכום:
והיה אם העסק שלך אשר לעשות ביקור באוסטרליה לשם לתאגידים, לרוב לתקופה קצרה בצורה ניכרת, תצטרך להגיש בקשה מיוחדת לוויזה אוסטרלית. מאמר זה הזמן מעניק שתי פרטים פשוטים משלושת סוגי הויזה למשרדים הקיימים.


מילות מפתח:

א


גוף המאמר:
אם וכאשר כל אחד שהמזוזה להתנסות ב באוסטרליה למטרת לחברות, באופן כללי לתקופה קצרה בהרבה, תצטרך להגיש בקשה לוויזה אוסטרלית. עמוד זה הזמן מעניק שתי תכנונים רגילים משלושת רמות הויזה עלות ספר תורה .

נמצאים שלושה גלילי אשרות מסכימות לביקורי עסקים באוסטרליה. מושם לציין כיוון ביקור עסקי לא יומיומי ל"עבודה "במסגרת דרישה לוויזה אוסטרלית.

ההתחלתי הוא אשרת לחברות לשהייה קצרה התואמת לביקור בקרב פחות משלושה ירחים. זה יכסה איש עסקים לפגישות עסקיות רגילות, משא ומתן וכנסים וניתן יהווה להגיש בקשה מיוחדת באמצעות פועלי חברת התעופה שבחרה או אולי דרך האינטרנט. שזו רשות נסיעות אלקטרוניות עסקיות (ETA). לחלופין, אפשר להגיש דרישות בכתב.

הסוג אחר של אשרת תאגידיים היא אשרת לחברות ממומנת (שהייה קצרה). במטרה לאישר מהות זה הזמן בידי ויזה, איש ארגונים יצטרך לשאת מטעם מכר פרלמנט אוסטרלי, סוכנות ממשלתית מורשית, ראש עיר מקומי או אולי רעיון יש באפשרותו אחר, והספונסר יאלץ לתת שהמבקר זה או אחר יציית כאלו יותר מידי תנאי הוויזה כללי התנאים המציינים את אותן המועד אותם עליהן לעזוב את אותם מדינת ישראל.


אשרת בתי המכירה השלישית היא אשרת לתאגידים זמנית (שהייה ארוכה). במטרה להגיש דרישה לאחד שכזה, הכול על המועמד ליטול כולל בתוכו מעסיק מאושר כנותן ייצוגיות שיש לו מקצועי זכאי. המעסיק יכול להיות רשת אוסטרלית או לחילופין בחו"ל ועל גבי כל מדביר לקחת אזרח ואזרח לא מקומי בעלות היכולות הרלוונטיים למילוי העסוק. הכול על התפקיד הזכאי לבחור מהנה לכולם כעיסוק בעל ניסיון המתאים לתכנית זאת, להמציא אותו להביא במשרה איכותית ובעל תשלום מינימלית וכן לעמוד בחוקים אוסטרליים שונים ובדרישות הפרס. עם זאת, שעות הערב שהעובד מסוגל להגיש דרישה לוויזה, המעביד ידרש להגיש בקשה להיות נותן חסות לעובדים מלבד לים ולמנות את אותו המשרות הפנויות שיש למלא. פעילות המינוי תראה 12 חודשים או אולי עד למילוי כל המשרות הפנויות, הקצר מבינהן. החסות תהיה לתקופה של שנתיים ותקופת הויזה עשויה להביא בין 3 שבועות לבין -4 שנים. למרות זאת, אם וכאשר בעל מקצוע מבקש לחלוף העסקה, הינה ידרש לראות נותן ייצוגיות מהנה הטוב ביותר בעל תפקיד זכאי ולהגיש בקשה מיוחדת שוב פעם לוויזה.

נתונים מלאים המיועדים לכל האמור לעיל משיגים בסקטור עסק ההגירה הממשלתי באוסטרליה.

כתיבת ספר תורה המאמר, יש עבודה באוסטרליה בשונה להיות מבקר ענייני.