Asbestos__Magic_Mineral_a_Silent_Killer

Asbestos__Magic_Mineral_a_Silent_Killer

אסבסט-מינרל קסם רוצח שקט
מחבר: דייוויד קנט
google.com/articles/legal/article_655.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:13
קטגוריה: כולל
מאמר:


בקרה אודות החוקים של אסבסט בפעילות 2002 (סקרי אזבסט)

(התקנה הראשונה 4; חובת ניהול אסבסט)


דיני הבקרה על אסבסט בתהליך עבודה (CAWR) 2002 מטילות מחייב חוקית הכול על כל אחד המנקה לתחזוקה ותיקון על ידי מקומות לא בביתו ושטחים מעורבים של אזורים מקומיים מושכרים ל: –

1) לסייג והיה אם מתופעל אסבסט והיכן הנו קיים

2) נניח שהרי אסבסט מושם אלא והיה אם הוכח אם לא

3) רשום את אותו הממצאים וההנחות

4) עקוב נפרד מקום בכל אסבסט

5) יישם תוכניות לניהול הסיכון כמעט מכל אסבסט

6) כל ספק בניית לבאים בנוגע ל במחיר אסבסט

שאלות מרכזיות

מדוע משפיע האסבסט המתארת את האתר שלי?

כדאי להתקין מסחר שנבנו שעות הערב 1999 לערוך סקר אסבסט. אם כל אחד בבעלותך או בבעלותך על מרבית אזור אחר שאינם ביתית (כולל כל כך המבנים המסחריים, הציבוריים או אולי התעשייתיים) או גם שטחים בביתו בעלי פריטים משותפים (למשל מגורי מדרגות, פסי טיבן, מסדרונות), רק שלך לפתח ולנהל רישום בידי כל התכשירים המכילים אסבסט ( ACMS).

למקרה עלי לנקות חומרים המכילים אסבסט (ACM)?

הן לא, לאו בכדי. צריך לרכוש יותר מידי סיכון ברוב המקרים הנו לרוב נשאר בסקטור ומצבו נרשם, מנוטר ומנוהל.

הדבר נעשה ההשתמשות העיקרי באסבסט במבנים?

ציפויים מרוססים; אודות עבודות פלדה, קירות חומר מסוג בטון ותקרות, להגנה מפני ש בידוד ואש.

הַשׁהָיָה; בידוד על דודי צנרת ותעלות

לוחות בידוד; במחיצות, דלתות אש ואריחי תקרה

משאבי מלט אסבסטוס; יריעות הכול על וקרניזים וגגות, אריחים, מיכלי של מים קרים, מרזבים, תקרות וגימורי חומר מסוג גבס דקורטיביים.


מי נמצאים בסיכון?

מיהו שמתחייב לעסוק מטעמכם בסקטור שלכם ובינהם אינסטלטורים, חשמלאים, נגרים, ציירים ומעצבים. הכנסת ספר תורה מחיר נשים מידע מדוייק מובאות בסיכון כשיקרה בעלי מקצוע בגדי תעסוקה מלוכלכים.

"נשימה באבק אסבסט זכאית להוביל למחלות הקשורות לאסבסט"

אילו מה רמות אסבסט מסוכנים?

בכל סוגים האסבסט יש פוטנציאל ולתת לסרטן ריאות.

זה לא מורכב דורש סיב כזה במטרה להרוג, נו אז במידה אני נזקק ללקבלת פרטים מלאים על סקרי אסבסט עד כל כך נושא מצבם ובטיחות נפרד, לאיזו תכלית הן לא להעביר דוא"ל לכתובת info@centralsafetyconsultancy.co.uk ואחד מהצוות שלכם ישאיר איתך קישור בקרוב.

www. ספר תורה אשכנזי .co.uk