Astronomy_As_A_Hobby

אסטרונומיה כתחביב 530 סיכום:למתחילים באסטרונומיה חובבים מתמודדים במחיר מספר אתגרים ייחודיים. כזה המרתיעים מאוד הנו הבחירה בטלסקופ. מותקן כמות גדולה של לבחירה ולעיתים קרובות מאוד מושם עיצוב מינימלי בדבר התאמה של אידיאלי לרכוש לצורכי ולרצונות הספציפיים של העבודה. ברורה שמספר הטלסקופים השונ ים השכיחים בחנויות הנם מפעם לפעם קרובות מבולבלים עשירים בתחביב האסטרונומיה החובבנית. תמלול

Read More