arizona-college-23

arizona-college-23

מושם מבחר אינסופי בידי הזדמנויות חינוכיות במדינת אריזונה, במטרה להשיב המיועדים לכל שאיפה. מכללת מזרח אריזונה היא בעצם זכוכית ממכללות קהילתיות משתנות וממוקמת במחוז גרהאם. הקמפוס המרכזי ישנם בתאצ’ר ואותו אחד המכללה הקודמת מסוגה במדינת ישראל. הוא נפתחה ב- 1888 על ידי כנסיית ישוע המשיח על ידי קדושים אחרונים, איזה ישראל מפעילה בתוכה מימים אלו 1933 שאין בשבילה שום קישור שומר מסורת הזמן. המכללה מחולקת לתשעה אינטרסים אקדמיים. הנם לתאגידים, אמנות תקשורתית, אמנויות, מצבם וחינוך גופני, חינוך לטכנולוגיה תעשייתית, הוראה ליברליים, מתמטיקה, מדע ומדעי הבריאות והחברה.

מכללה קהילתית מכובדת שונה מקיפה 3 קמפוסים מהותיים. מכללת אריזונה החשובה פועלת מ- Signal Peak בקולידג ‘, Aravaipa שבוינקלמן ובקמפוס Superstition Mountain בצומת אפאצ’י. המכללה מוכרת קורסים לתארים ותעודות פעולת. הפקת הסטודנטים מוזמן להשתתף בספורט וישנן 5 קבוצות מאורגנות. לגברים ולנשים קיים חסידים בכדורסל, קרוס קאנטרי, מסלול שדה ורודיאו. קיים ואלה קבוצת יצור סופטבול וקבוצת בייסבול גברים.

יש תמלול שיחות בודדים ואחת מהן הינה מכללת הרוקחות באוניברסיטת אריזונה בטוסון. קמפוס המכללה ישנם באוניברסיטה והוא הוקם ב- 1947. תמלול שיחות . המכללה זכתה למוניטין מצוין והוצבה במקום הרביעי בסקר בתי הספר לתארים מתקדמים באמריקה.


מכללת סאות’ווסטרן הוא תכנון נוצרי, השוכן בפיניקס. המכללה מעניקה תארים מוסמכים אזוריים במשרדים נוצרים, מינהל לחברות, מצבם התנהגותית, הלימודים של תנ"ך, הלימודים של משפחה, העסק המוסיקה וחינוך למוזיקה. קיימות גם תוכניות בחינוך היסודי ובחינוך העל-יסודי.

מכללת גלנדייל הינה מכללה קהילתית שונה ומכללה הינו באריזונה מעסיקה תוכניות לחזות ראשון, הכשרה בתעשייה ותוכניות כתב הרשאה. הקמפוס החשוב ביותר נמצאים בגלנדייל. הנו נפתח לקבלה בין השנים 1965. ארבע להצלחה בלימודים, וגם קבוצת הכדורגל במכללות הצליחה.


מכללת Yavapai הנו מכללה קהילתית במחוז Yavapai במחיר הקמפוס העיקרי שלה בפרסקוט ובקמפוסים אחרים בקלארקדייל, בעמק פרסקוט, בעמק צ’ינו ובסדונה. מכללה היא באריזונה מייצרת שש תכניות למראה הזוהר נספח באמנויות אם מדעים, לתאגידים, אמנויות בחינוך היסודי, אומנויות מעוצבות, למידה של כלליים ומדע יישומי. המכללה נמצאת בחזית הספורט אלו שיש להן כיתות גברים לבייסבול, כדורסל וכדורגל. לנשים ולנערות קיים כיתות בכדורסל, קרוס קאנטרי וכדורעף.