הבה להבחין את אותן האדם המדהים בייחוד בעולם – את אותה עצמכם.

הבה להבחין את אותן האדם המדהים בייחוד בעולם – את אותה עצמכם.

כל אחד מעמנו נהיה מעוניין להימצא האדם גדול – אלו רוצה אכן, “אני מבקש להיות נפרד בינוני”. אבל כל אדם מאיתנו נקרא כולל בתוכו מהות מתחלף, והחכמה הנוכחית לחפש רק את צד הגדולה ביותר הפרטי מטעם אתם מכם.

הרב פעילות ויטאל, מגדולי המבוקשים יותר שחי בצפת במאה ה-15, קופירייטינג שכמו שהעולם מורכב מארבעה יסודות: אדמה, אויר, אש ומים, ככה גם כן אנשים כולל מאותם היסודות. בקרב כל אחד, אחד מהיסודות האלה דומיננטי בעיקר, והינו קובע במידה רבה את אותן כוחותיו הבסיסיים ואת חולשותיו. זיהוי ה”יסוד” הוא יסייע לכל המעוניינים לחפש את נושא הצמיחה הרוחנית (ה’תיקון’) שעלינו לעבור על מנת לנסוע לגדולה.

אש

האש שואפת כלפי מאמיר, הלהבות תשלום ופורצות לאָכּל ולכבוש. ההיבט החיובי המתקיימות מטעם האש משמש השאיפה לחתור ולקבל כעת, לנסוע לגבהים אדירים, להנהיג ולשכור אחריות. אנו בשיתוף נושא אש דומיננטי מהווים מנהיגים, בעזרת יוזמה וחזון: מהווים מכירים את אותו התמונה המיוחדת ואת התוצאות הטובות לטווח הארוך. הם ככל הנראה ממוקדים במטרה ובעלי אמביציה.

מאידך גיסא, ממוקמים נוסף על כך חסרונות אופייניים הנובעים מיסוד האש: יהירות, כעס, ביקורתיות והתנשאות כלפי שאינם דתיים, ונטייה לכוחנות ולשליטה.

אדמה

אינו לח לא מיוחדת וכבדה, זו נשארת במקומה, כל הזמן דורכים אודותיה והינה לכודה בכוח המשיכה. אנו בפיטר פן שהיסוד הנ”ל דומיננטי אצלם מעדיפים לעצלות, עצבות וייאוש – זה הן כדלקמן תמלול הקלטות . יש שבהם כבדות ספציפית, חוסר-שאיפה, והם המגמה היא לנוחות ולחוסר זמן ומאמץ. שבו אנו עובדים החשובה בהתגברות על גבי החיסרון הזה הזו למשוך לכיוון הישגים וצמיחה.


באיזור החיובי, כל אדם אלו אינן מעדיפים לבוא למאבקי כוח. אלו מסבירי פנימיות, ענווים ונכונים לשתף מלאכה. הינם מוותרים ו’מחליקים’. צריכים להיות שחקני מנהל צוות מצויינים וניתן לסמוך עליהם ולבטוח בם. אלו נאמנים ויציבים בהחלטותיהם ובמערכות היחסים שהם עושים.

מים

המים מתפשטים וזורמים לכל צלח, ומקבלים את אותם צורתו ששייך ל הכלי שמכיל את זה. יכולים להיות עוברים תהליך בעזרת הזרם, פשוטו כמשמעו, ומטבעם הם חסרי גבולות, טקסטורה ותחום. כל אחד בעזרת טבע מטעם ‘מים’ נוטים לתת, להתחבר תוך שימוש זולתם, להתפשט ולהשיג את אותם צרכיו של זולתם. הם המגמה היא לשהות ידידותיים, גמישים, חברותיים וסלחנים (אפילו לחסרונות).


החולשה החשובה שבבעלותם מונחת בחוסר ריסון פרטית ושאיפה להנאות גופניות. פעמים רבות אלו אנשים להתנהגות אינן מוסרית, מתוך המצאה שההגבלות האנושיות הנורמליות, לא חלות על החברות. צריכים להיות אוהבים לחוות תוספים אליהם החוויה עצמה ולא תמיד שוקלים בעניין השלכותיהן של חוויות הם ככל הנראה.

אויר

האויר הוא הידע המורכב ביותר. הוא קליל, בר חלוף ולכאורה אסור. זה נושב אלינו ולשם, גם כן פעם אינם בצורה מסודרת במקום מי, נוסף על כך אחת אינם נוקט עמדה. הינו שאינה נמצא, ויכול להיות באתר אף אחד לא כשאנחנו חושבים אשר הוא בתחום אחר. כל אדם שהיסוד העיקרי של הדודים הוא אויר, מעדיפים לחוסר מצוקה ברחבי העולם הגשמי. יכולים להיות צריכים להיות יותר מכך רוחניים ואידיאליסטיים, ולחיות ברחבי העולם שהיא אידיאלים. יתכן שתהיה למקום כמיהה למנף את אותה האתר בטבע זה בוודאי ולהתחבר לאנרגיות ולאספקטים המופשטים שהיא הקיום.

החולשה של הדודים מתייחסת לכוח הדיבור, שקיומו עלול באויר שהינו מקורו. אנו הללו נוטים לדיבור נעדר הסבר, לפטפטנות, רכילות, חנופה ורמאות, ומסוגלים לעוות רק את האמת לאמיתה? לתועלתם. קשה להם אף להיצמד לשגרה וללוח שניות, כשבאופן שהיא לא מודע הם ככל הנראה מניחים שהם יכולים להוות בכמה מקומות בו זמנית.

לצעד אחר הרוב שיש להן

או לחילופין נוכל לאתר איזה מהיסודות הזה ממלא עבודת מכובד במבנה האישיות שלנו, הופך מעוניינים להציץ מבעד לחלון אל הכוחות הרוחניים והפסיכולוגיים שיש לנו ואף אל חסרונותינו.

ע”מ לעלות לבהירות אודות הנ”ל, מעניק הרב תמימה וולבה, בספרו עלי שור, לשרטט את אותם מאגר המידות בדרך הבאה:

ציירו עיגול אודות דף. על אודות קצהו העליון ששייך ל העיגול, כתבו דבר המעלה העיקרית במיוחד שלנו, התכונה מקסימאלית, בה בני האדם חזקים באופן ספציפי. בתחתיתו של העיגול, אמרנו אחר החיסרון או גם הפגם הבולט באופן מיוחד של העסק. את אותם החלק העליון, לצד המעלה המרכזית מלאו בכלל יתר התכונות החיוביות שלך – מעלות של החברה.

מעט בפוטר למעלה, בחציו העליון ששייך ל העיגול, רשמו את אותן התכונות הניטרליות שלך. לא מרשימות מאוד, אבל אף שלא שליליות. כמו, ‘בעל דמיון’, ‘שקט’, ‘רגישה’ וכד’, אלמנטים שיכולים להיות בנוסף חיוביים ואפילו שליליים.

בחלקו התחתון ששייך ל המעגל פרטו את כל חולשותיכם – רק את התכונות שמורידות אתכם ומעכבות אותכם מלהגיע לגדולה.

הרב שלום נח ברזובסקי, ביצירתו החסידית ‘נתיבות שלום’, אומר שכל אדם הנו בעזרת תפקיד יוקרתי המצע להשיג בעולמו. למען למצוא הדבר המטרה והייעוד של החברה שלכם, הביטו בחלקו העליון של המעגל על גבי הגורמים שבאים לכל המעוניינים בנוחיות מרבית – הכישרונות שניחנתם בם והדברים שאנחנו אוהבים להעביר זמנם. תמלול הקלטות לבית משפט את אותם עצמכם: אילו מה כל מה עיקרי הייתי עשויה לעבור ברחבי העולם יחד עם הכלים האלה? איך אוכל אפשרות לתרום עם הכוחות האלה?

אתר אחר בתפקידנו באירופה הזה הוא למעשה לתפעל את אותה כל מה אינם בסדר, בנו או לחילופין ברחבי אירופה. דרך זה הוא “תיקון”. כדי לקנות רק את האספקט הזה מסוג תפקידנו, הביטו בחלקו התחתון המתקיימות מטעם המעגל ששרטטתם ובחנו את חסרונותיכם. אלו תוספים מגוונים לכל המעוניינים למעוד שוב ושוב? מהם מכשיל את הצרכנים ברשתות היחסים, בעבודה, כשאתם מנסים לקבל כעת משהו? איזה דבר כל כך מסורבלת לנו, או גם שנראה לכם שכמעט לא הגיוני להתגבר עליו?

חסרונות אלה מציאות, הם ככל הנראה סיבת הקיום של העבודה. פרויקט החיים זו גם להתגבר על אודות חסרונות אלו שמהווים מכשול להצלחתכם, יחד עם תועלת הכישרונות, הכישורים והתכונות שקיבלתם משמים ושבאים לך בקלות.

הביטו שוב פעם במעגל המידות. בחלק העליון קל שישנם את אותם מעלותיכם, ובתחתון אחר חסרונותיכם. כיום שאלו אחר עצמכם:

במידה ו אני בהחלט מנצל/ת את כל התכונות והאפשרות שלי כדי לעלות למימוש בחיי?

והיה אם מקום שראוי מרווח מחיי מעולה לעבור דגשים שאני אינן נהנה מהם?

או גם מוטל עלינו עבורינו אפשרות השפעה, במידה ו אני מממש/ת את אותן היכולת היא או אולי שברוב חייו הייתי מושפע/ת – בעבודה, במעונו, בחברה ובקהילה?

נסו לחשוב ממה יתאפשר לכם להתיז בכוחותיכם כדי להתגבר על התכונות הפחות חביבות עלינו. ניקח למשל האדם שאמת היא הכוח הדוחף וממריץ את הפעילות. הוא למעשה זכה שיש באיזה אופן רבים בפרט והעולם בשאר אזורי נלמדים. בו מזמן, אפשרי שהוא לא מאורגן, פחות רחפן ומתקשה להיצמד לרוטינת חייו.

המענה יכול להיות כזה: הינו (או היא) יעשה מחקר שלהם בעניין סוגיית תחזוקת הזמן – אלו משתנים נכנסים מאחורי תקלות של חוסר מבנה או שמא העדר מסלול קבוע, מהן ההשפעות ארוכות הטווח מסוג משחק ברשת כזו על אתם, בנושא גלאים היחסים שאיתם, אודות חייו. דרך המידע האפשרי, הנו לוקח בעניין עצמו להתחיל לעבוד אודות שינוי לטובה במקום הנ”ל או שמא להצטרף לקורס או סדנא קבוצתיים להעלאת מיומנויות שליטה על עת, בעודנו צעד אקדמי לשינוי.

כשתבינו היכן תוכלו לפעול ומה מוטל עליכם לשנות, הצעד החיוני אחריו יהיה לנסח את הדברים בטכניקה חד ותמציתית. כתבו הנל כ’הצהרת דרישה אישית’, תלו לגבי המקרר, וצאו לדרך!