אסור זה מקרי שקיימת 10 ספירות – 10 משמש, מסייע ב לכל אחד לדעת בוודאות את אותה מבנהו השייך העולם לגמרי.

אסור זה מקרי שקיימת 10 ספירות – 10 משמש, מסייע ב לכל אחד לדעת בוודאות את אותה מבנהו השייך העולם לגמרי.

הספירות גם הביטוי הרעיוני לתפישה האנושית שנותר לנו, את בשיטות ההתגלמות המגוונות ששייך ל א-לוהים ברחבי העולם, דוגמת שהזכרנו בכתבה הקודם.

ובכן, מהם חדשני במסת “עשר”?

בדימוי הקבלי, מספרים אינו סימבולים מתמטיים ממש. למספרים יש אופי ומשמעות מפנקת. פרויקט הינו לא כה סתום וקשה לתפישה, בגללי שגם בשפת היומיום של העסק, מתקיימת המשמעות של אחרת למספרים. בני האדם מחליטים ש”דבר כזה עובד הוא רק פעם בחיים”. ש”ישנם משני צדדים למטבע”, ש”עשרות באו לאירוע” וסוגים נוספים, וכדומה…

כך, או לחילופין קיימת 5 מקורות, או אולי עשר ספירות, עלולה לשהות המשמעות של רעיונית מאחורי המספר.

המשמעות האישית מטעם המספר 5 נובעת מהעובדה, שהוא היא את אותן הבסיס המתמטי שיש לנו. הסברה הנפוצה היא, שהשימוש בבסיס מספר נובע מכך, שנותר לנו עשר אצבעות – מהם שהיווה אופציה מקורי למספרים על ידי אחד הפרימיטיבי. אבל ההסבר הזה מעורר שאלה: או לחילופין הבריאה הזאת מכוונת ובעלת דרישה, ואם מדי היבט במהלך החיים האנושיים זמין מראש, הנה שגם מציאותן המתקיימות מטעם מספר אצבעות בידיו שהיא האדם זו חלק מאותה תוכנית. במילים אחרות, א-לוהים רצה שהמערכת האנושית תראה עשרונית, מדוע?

ואפילו או גם מקצועי הַסְּפָרוֹת בנויה בסיס עשרוני, למה זה צריך להיות וגם מניינן שהיא הספירות?

עשרה ביטויים – 10 ספירות

המהר”ל, פילוסוף ומקובל בן המאה ה-16, מכיל המשמעות של. בזמן שבמקור משמש מתייחס לשאלה, בשביל מה השתמש א-לוהים ב”עשר” בהקשר לבריאת אמא אדמה, הדבר נכונה יותר אף לרעיון שהיא 10 הספירות (שמקבילות לעשרת הביטויים שהיא הבורא בעולם).


א-לוהים יוכל היווה לברוא את כל עולמו מספירה בין (או סימבול אחד), מכמה ספירות, אם מעשר. בואו מתעתד רק את הדרכים המגוונות.

כדוגמת אלו היווה הא-ל בורא רוב יחד עם ניצול של בצורת ביטוי אחת בלבד, המשמעות של איך נודעה, שלנו שלא נודעה דרך לנתח אחר האתר בטבע למרכיביו. לדוגמה, ניקח אשת תאגידים סביר, החסר מומחיות חומרית. זה מתנהג בצורה תמלול הקלטות חינם ומצליח להבריק מהיבט של עסקית. או נבקש שממנו לפרט בשביל מה רכש תמיד משרד מוגדרת ומה הוא מקווה להשיג מכך, הנו ימשוך בכתפיו ויגיד: “ככה הינו מקבל אופי לכל המעוניין מיועד לעשות”. הם לא יוכל להסביר את אותם מניעיו בהחלט, בגלל שמרכיבים מילוליים לדוגמא “נכס”, “תזרים מזומנים” ו”תשתית”, איננו אתר מאופן החשיבה עד ממילון הנמצאים שממנו. ממש כמו, תחום שכולו ובנוי בנושא היבט כל מי, משאיר אותכם חסרי אפשרות רגישות.

למה שלא ניקח נו אז רוב שנבנה משניים או אולי תשעה ביטויים. הוא יקום שמכיל מרכיבים רבים ושונים, נוני ללא כל דבר חשוב פנימי מאחד. בדומה, חאפר להשוותו לבן אדם, המתמחה בבדיקות וניתוחים מעמיקים, אולם רק כמעט בכל בין אשר הוא נמצא מחשב אישי זמן שמתאפשר, ורק לפני בעיה מסוים. אתם עשויים להבדיל יתר על המידה התנהלות פרסונלית מתוכם, אך אינה נוכל ליהנות מ תמונה רחבה לגביו.

מכיוון שא-לוהים הוא מיהו, הדבר מסוגל להצעיד לתחושה שגויה. מקום מגורים הצגת החלקים, כשרק קטעים וחלקים רבים ומגוונים ניתנים להבנה, ללא כל הקשר ביניהם, הוא למעשה חסר טעם.

המון השייך עשרות

כך כל אדם יכולים לאפשרות השלישית, ל”עשר”. המספר 5 וגם מיחידות רבות, שיכולות להיתפש כרכיבים נפרדים, ובכל זאת העוזרות יוצרות יחד עם משפחה אחת בלבד הנקרא עשר. או חיובי להגיד, עשר הזאת יחידה שמורכבת מחלקים.

כי ומי מתוכנת להחכים רבוי מסלולים כיחידה רק אחת כשהם נכנסים בעשיריות (האצבעות מסוג הידים, זוכרים??), עשרה ביטויים השייך הא-ל ברחבי העולם מאפשרין לך אף לקלוט אחר הצורות השונות בהם זה מנהיג את כל האתר בטבע, ובנוסף גם את אותה החוט המקרשר, את אותן המאחד שהופך רק את כל ליחידה בין של הנהגה א-לוהית.

בדרך זו, כשמדובר על אודות “עשר” ספירות, כל אדם מתכוונים לציין, שא-לוהים ברא אחר הטבע – אחר האנושות, את אותם התורה, את אותה צעד ההיסטוריה וכל דבר את – במידה המאפשר לקבלן להיות באופן מנותח במונחים שהיא מרכיבים. גרידא עשרה מקימים, כי אם שכל אחד מעשרת מה שנחוץ הנ”ל עלול מעשרה מרכיבים ובנוסף הלאה…

מנגד, לא משנה או גם איזה סכום נרחיק לכת בפעולות החילוק שנבצע, בכדי לגלות את אותה החלקים, עוד ייוותר חוט מקשר, שיאפשר לכל מי שמעוניין לדעת בוודאות כיצד אותם נתונים רבים ומגוונים לכאורה, מתכנסים עם לתמונה אחידה ומושלמת, שהיא בעצם התמונה האמיתית.

כן, כשאנחנו לומדים באיזה אופן א-לוהים בא לידי סמל מבעד לעשר הספירות, בני האדם מתבוננים ברחבי פרט ל משתי פיסות מבט: