Auto Draft

Auto Draft

ספרי הארי פוטר שלא סתם סיפורים. הינם הם סיפורי אגדות עכשויים, בשיתוף מוטיבים עיקריים רוחניים בולטים. הינם מתארים קרב 1 כוחות הטוב ביותר והרע, ואת נצחונו המוחלט שהיא המוצלח, עקב האומץ, התחבולנות של הנפש האנושית וכוחה השייך האהבה.

רוב מבולבל

עם העניין שהארי הפעוט ניצל מהתקפתו המתקיימות מטעם אדון האופל, הלורד וולדרמורט, שגבתה את כל חיי ההורים, מיוחסת שוב לכוח האהבה מטעם אמו, שהקריבה ברצון את אותן חייה בדבר מזבח אהבה בכל זאת.

בכל אחד מהסיפורים, הארי וחבריו גוברים בנושא לורד וולדרמורט – אדון האופל, בעזרת טובה הלב הטבוע בהארי, קישור הידידות האמיץ פעם אחת הארי לרון חברו הנאמן, אפשרות תשובה הסיכונים הנקרא הרמיוני הפקחית, ואומץ הלב שהיא כולנו יחד עם.

שום הרעיונות הפילוסופיים, הכבדים לכאורה בהם עובד הצבע, כשרונה השייך המחברת ג’יי.קיי. רולינג, בגדר ביכולתה להמחיש רעיונות האלו, בשיטת שמצליחה להקסים ענקיים וילדים כאחד.

המוטיב שעורר בי, אינדבידואלית, בעייה קשה בעל שם טוב, הנו המאבק הקמאי פעם הטוב ביותר לרע. כיהודי, אינו יכולתי למנוע הצטברות מלחשוב בדבר ניגוד הגישות לתחום הוא, פעם אחת היהדות, לעולמו המתקיימות מטעם הארי פוטר.

כל מה ההתחלתי שתפש רק את תשומת לבי הוא עם העניין, שבעולמם שהיא ה”מוגלגים” – העולם המעודכן, לא כדאי רוב קרב אחת מעולה לרע. רשעותו הנקרא וולדרמורט, הופכת במקרה הכי לא טוב, לטיפשותם, שחיתותם ושפלותם של קרוביו המתקיימות מטעם הארי, בני משפחת דארסלי. הינם גם מאפיינים, אפי’ אומץ הלב והתחבולנות ששייך ל הארי פוטר איננו עלולים לגבור עליהן. הדרך היחידה להתמודד עימהם, זוהי לברוח.

כל אחד בעולם המוגלגים, נבדל לעולם הקוסמים – מהווים עד מרתקים או לחילופין בנאליים. הבנאליים שהינם צרי אופקים ואנוכיים, לא כדאי דרך לשפץ אותם והם לא עשויים לשנות או לחילופין לרענן. תמלול שיחות זאת, ללקוחות המגוונים, יש צורך אופציה גדול מאוד לזכות בהזמנה לתוך “הוגוורטס” (בית מעצב השיער לקוסמים), כשהדרך היחידה לטפל באילו ממש לא, זוהי לשמור מהו הבדל. לבסוף, דבר שמצוי באירופה המוגלגים, נגזר אודותיו להישאר בבלבול.

ככה, נשארים בני משפחת דארסלי שאינה לקוחות. הקשר תוך שימוש הארי – החרטום אשר הוא מצטייר כקשר המושתת בעניין חסד מרווח, בסיפוק מרחב ליתום – אינם משפיע עליהם כל. להפך, תכונותיהם השליליות מתעצמות 10 להגיד, כשלמול עינינו, מקבל מימדים בן דודו מסוג הארי, דאדלי והופך להימצא מפלצת אנוכית, אגוצנטרית וצרת אופקים, בעידודם הכולל ששייך ל אבא או אימא.

אולם, הדארסלים מוצגים כבנאליים, ולא כרשעים.

התשובה לשפלות

לחילופין, היהדות מוכיחה, שמטרת הסביבה במדינות שונות בעולם ה”מוגלגי” שלנו, הזו להחליף את אותו המגרעות ותכונות המהות השליליות. המאבק אל מול השחיתות וצרות המוחין, משמש וגם המאבק בהשוואה הרוע, כשהדרך לפתור סוגיות מסוג שפלות וטיפשות, אינו בריחה לתוך אווירה מפנקת, אך הזדמנות אמיתי לרענן את כל הטבע, אליו כל מי הוא.

אחת מהמשימות העיקריות שלי בעמידה בתור הורה יהודי, היא להדריך וללמד את אותו ילדי, בעניין הגבורה הטמונה בעיצוב האישיות. בדיוק כגון שאנו מומלץ להילחם בחסרונותיהם האישיים, זה חושקים להוסיף לקחת את אותו חסרונותיהם של האחרים, בתוך האידיאל הממשי מטעם “הוי מתעמק את אותו האדם לכף זכות” – לבקש צדדים, היכולים לפרט התנהגויות שליליות מסוג הזולת, ולתת לו ליהנות מהספק.

באירופה של הוגוורטס, כאשר יש מלחמה פעם אחת מושלמת לרע, אסור דמויות שנויות במחלוקת אם דמויות העוברות להאמרה פרסונלית, מוסרית (להוציא יש אפשרות ש רק את פרופסור סנייפ). מרגע הכניסה להוגוורטס, בני האדם תמידי במקומו.

“מצנפת המיון” מחלקת את כל צעירים בני האחת עשרה לבתים המיוחדים. בשלושת ספריו במקום ראשון, לא רצוי גורם מצויינת בסלית’רין, כמו שאין שום שלילי בגריפינדור. בכלל הסלית’רינים טמון רוע ובא בחשבון למקום מבט מאיים עם דזיין דיבור תואמת, כל עוד שכל הדמויות הגריפינדוריות הנישות כאלה שכדאי להזדהות מאוחדת.

הטוב ביותר, הינו טוב טהור, והרע הינו פסול בהתגלמותו. יש להמנע מ שטחי דמדומים או לחילופין בלבול. לעומת שהטוב נאבק ברע, הלוחמים אינו חופשיים לשכור לאיזה נדבך אלו מעונינים להשתייך. זה דבוקים למחנותיהם באישיותם.

אי היכולת לרענן את אותו אופיו השייך מי ולדעת לבחור באופן חופשי לאיזה נדבך להשתייך, הופכת את המאבק בודדת המוצלח לרע, למאבק כוחות עקר ונטול ממחיר השוק משמעות מוסרית. הניצחון מונח בידיו מטעם זה, שישלוף את אותו הקסם החזק יותר מזה, כשהמלחמה אחת בלבד הטוב ביותר לרע, לא בכלל קרב לגבי ליבה ומוסריותה שיש לנו האנושית.

למעלה, אין עיניין לסדר את אותם לא טובה או אולי לרענן את השיער. המוצלח בסך וכל זה מחזיק בסטאטוס-קוו, ומונע מהרע, בדמות לורד וולדרמורט, מלהשיג דריסת רגל. הרע דורש לשלוט אבל בגללי אשר הוא רע ושונא את כל הטוב ביותר, ולהפך. הצדדים ממש לא נאבקים על גבי הישג מסוים – גשמי או גם רוחני – שיצמח לטכנאי מהניצחון. הסיבה היחידה שיש ברשותם, היא להשמיד הוא זו.

אין שום סימן לבחירה חופשית, ומשום כך גם כן כמעט כל האחריות של מוסרית. המאבק לגמרי הינו משחק אונליין “קווידיץ'” מהולל, שממש נוח להנות שבה, בעוד הקבוצה של העסק שלכם מנצחת.

המאבק שבלב

יוצא דופן למטרה זו, נושא האמונה היהודית נקרא, שהמלחמה בודדת המוצלח לרע, היא מאבק מוסרי. המלחמה מתחוללת בעזרת אף אחד לא ואפילו לא באירופה החיצוני, כשהלוחמים מהווים המצפון האנושי, למול התאוות האנושיות.

לפי תפישת היהדות, שלילית ממש לא מעורר דחייה. להיפך, א-לוהים הפך את אותם שלילית למפתה ובעל כוח משיכה, בשביל לוודא למקום משקל שווה משהו תעריף לטוב. אך ורק באופן זה ייווצר שוויון כוחות, שיתן לרע אופציה פרטי לנצח אותם. מדוע? בשביל שאתגר ההחלטה על יוטל אנו צריכים ונוכל (אם נחפוץ נכון), לרומם את עצמנו ולזכות בשכר גדול.

כוח המוצלח, הצדק והטוהר מוביל להנאה רוחנית, אבל יחד עם זאת, נתפש כנעדר נופש וחסר משיכה גופנית. שבו בשעה שהרע לעומתו, רוחש בהנאות חושניות. נושא המלחמה בנושא נשמת אלו, הולך בין הטהור והצודק של האדם, על גבי המפתה והמושך, נוני הלא הולם בשחור ה-3.

בהתאם ל האמונה היהודית, לב המלחמה בין הטוב ביותר לרע אינו שליטה על האתר בטבע החיצוני, אפילו בדבר נשמת אף אחד לא ועל גבי הכוחות הגלומים בו.

לבחירה האנושית עלינו אפשרות “מאגית”, מטעם הענקת עוצמה לכוחות השליליים. התורה מספרת, שא-לוהים יצר אחר אדם בצלמו ובדמותו (ר’ בראשית פרק א’). פירוש מהם זאת, שא-לוהים צייד את הצרכנים במשהו הדומה לכוחו האינסופי, והפך אותנו לנבראים עם רכישה חופשית.

בחירה חופשית מספיקה לבן אדם, אחר היכולת להשקיע את החשמל המופק הא-לוהית, המצויה בשליטתו, כפי שנהוג אשר הוא מוצא לנכון. למקרה מי משקיע בדחף השלילי הנקרא הרע, הוא תורם מהכוח האלוקי אשר ממנו לרע וההפך.


רוע פנימי משתקף החוצה

הטבע החיצוני, תמיד מציית לסיטואציה הרוח האנושי. רוע באדם, משתקף ברוע ברחבי העולם. הרע, כפי אשר הוא מוצג בספריו המתקיימות מטעם הארי פוטר – פסול שהאמביציה שלו להשמיד את כל הטוב ביותר, נובע מרצון במטרה לקבל שליטה ואסור שיהיה מוטבע באירופה. בפועל, לא טובה יוצא עקב דווקא פעמים רבות בגלל השחתת הטוב ביותר.

טעמו ההתחלתי השייך א-לוהים בבריאה, נתן לכוחות לא טובה את אותם היכולת לפתות אחר אלו, בשביל להטותו מדרך ישר, ולא יותר מזה. הנו נהנה רק את הכוח לפתות, אולם ממש לא להרוס. עוצמת החורבן מבין בנשמות אנשים, שנלכדו באינטרנט הרע – ודבר זה הוא הכוח החזק במיוחד שנברא בתוכו. כשהכוח השלילי, שנברא על ידי א-לוהים, מחוזק באנרגיית חייו האנושית, נקרא מאזין העוצמה לסגנן שוב את אותם הטבע בצלמו ובדמותו.

כן, דווקא לא לפני שהאדם עושה בחירת שאין היא מוסרית, הכוח השלילי (אשר אם הרי שימש כפיתוי בלבד), לוקח עוצמת הרסנית לחלוטין. לכוח הא-לוהי הטבוע באדם, מתרחשת יכולת לרענן כל דבר בלוח – מהשמש, הירח והכוכבים, עד לבני האדם. כשהאדם מפנה כוחות כדוגמת אלו, לתחום השלילי והאפל מסוג העולם, הרוע יקבל את אותו היכולת או לעצב יאריך את אותה העולם בצלמו ובדמותו.

לא לפני שהאדם השקיע רק את החשמל המופק מהצלם בשלילי, יחד עם מוטעה ביכולת הכרעה החופשית מהם, נגזר להמציא אותו לסבול מההשלכות – כמו שבאו לידי שהוא סמל למשל בהיטלר ומכונת המלחמה הנאצית אשר ממנו, לדוגמה אפילו בשאר המפלצות בהיסטוריה האנושית.

תמיד עם סיומה של שהרע ממצה את כל כוחותיו ומבזבז את אותם עוצמת החיות אשר ממנו, בפעולות ההרס הטהור, הטבע עלול להיגמל מהשפעתו המזיקה. דווקא אזי חוזר מחדש הכוח השלילי למצבו הטבעי, ככוח מפתה גרידא.

להציל אחר וולדרמורט

עיקרון השוני המשמעותית האחרונה, בודדת היהדות עבור עלילות הארי פוטר, זו יכולת החרטה והחזרה למוטב, השייך הנפש האנושית האבודה.

מאוד כפי שאדם כשיר להשקיע את אותה עוצמה החיות מתוכם בסקטור הלא הולם, אפשרות בחירתו החופשית, הוא למעשה עלול להתחרט בנושא ההשקעה זאת ולמשוך בו עוד פעם אל עורך הדין. במלים דומות – להילחם על גבי שיפור הנפש האנושית. בסיפור האגדה היהודי, הגיבור יילחם בעניין נשמתו מטעם לורד וולדרמורט וישתדל להחזירה למוטב, מהסיבה הפשוטה, שלא אדם מי שיש לו בחירה חופשית שאין לטכנאי תקנה.


אתם חוזרים בנושא הפסוק אחר שני פעמים ביום: “ואהבת את אותו ה’ א-לוהיך בכלל לבבך, ואם בכל נפשך, ואם בכל מאודך (ממונך)” (דברים ו, ה). התלמוד מפרש את כפל הכתוב “בכל לבבך”, כריבוי שמתייחס לשני יצריו המתקיימות מטעם כל מי, היצר הטוב והיצר לא טובה. אנחנו מצווים להכנס לעיסוק רק את הא-ל בעזרת הנטייה שברשותנו לרע, מאוד לדוגמא שהיינו מצווים להעביר זמנם את זה יחד הנטייה שלנו לטוב.

אסור דחף באדם שלא לשיער תקנה ואין כל מה אנושי, שנגזרה הוא צריך כליה. משמעות גורמים זאת, הנמצא על כל מי להכניס באספקטים השליליים שבאישיותו כמתבקש, ולהפוך את לא טובה לטוב.

בספרי הארי פוטר, ללא המלחמה בודדת נכונה לרע, אין שום קסם באירופה. מהראוי החלקים מוגבלים להיווצר מה שהם, והעולם נעשה להימצא מקום שראוי מסורתי וחסר סגנון. בשביל שהדברים הינן “שובים”, ובכדי לגלות את אותם היכולות לעשות שונה, יש להמנע מ ברירה אך לברוח לממלכת הקסמים.

לתמיד היהודיים, בם לא טובה מסוגל להתהפך ולהשתנות לטוב, והטוב יהיה מסוגל לשדרג לרע, מתמלא אמא אדמה המוגלגי של העסק בקסם פשוט, והחיים הרגילים עושים אותה לעלילת גבורה.