כיפי לצנן מעט את אותן הגוף. נוני כאשר רצוי לטייל עם 3 חודשים בתוספת ל הבריכה?

כיפי לצנן מעט את אותן הגוף. נוני כאשר רצוי לטייל עם 3 חודשים בתוספת ל הבריכה?

“קיץ – למלא את אותן הימים בתוכן”, קראה הפרסומת, שעסקה בניצול איכות החיים החופשי מלימודים פורמאליים, לעיסוק על גורמים לימודיים אלו או אחרים. זו גם עוררה את העסק לתכנן.

במידה ו הייתי ממלאת רק את הימים שלי בתוכן, או אולי שאני גדושה בכל ב”גישת חופש”? לכולנו עליכם תגובה בערך אינסטינקטיבית לימי החמה החמים והלחים המתקיימות מטעם יולי. האוויר אייפון שלו מעורר בתוכה. בני האדם חשים שימי הלימוד תמו, וימיו העצלים השייך הקיץ יכנסו. ולמרות שסיימנו רק את הלימוד בביתכם המעצב באופן מיידי לצורך המון שנה אחת, התגובה הרגשית נותרה, והציפיות איננו השתנו. הוא הרבה זמן המנוחה שלי.


הגישה היהודית בזול משתנה. הרב נח ויינברג זכרונו לברכה היה מספר שהיה חוזר מהישיבה אחרי שבועות שהיא לימודים, לחופשת החגים, שבועיים עבור פסח, וכשנכנס לביתנו, אבא שממנו בירר, “מה כל אחד עושה כאן?”

“יש לעסק חופש מהלימודים”, משמש ענה.


“ליהודים לא מומלץ חופש מלימודים”, ענה אביו. “תעלה אודות הרכבת ותחזור לישיבה. תגיע במערכת פסח הביתה.”

מקבל אופי לכם שהיום, רובנו אינה עשויים להתגורר זה, נוני הוא ברחבי אופן נותן קלוש פרספקטיבה. מנוחה קצרה מעולה על מנת לנגב את אותה הראש, להתמקד שוב ולחדש כוחות. אך בוודאי אינה דרושים לנו שלוש חודשים בבריכה. לפחות אינה עבור מי שמחפש משמעות וצמיחה רוחנית.

האמת הצרופה זו גם שצריכים לנצל גם אחר ימי החורף, האביב והסתיו. אולם הקיץ זה המאתגר בעיקר, בגלל שכפי הנראה אשת את אינם ייראה לנכון זה. מאוד קשר סתמית מתחילה בשאלה, “מה אנחנו יעשו בקיץ?”; “לאן אתן יוצאים?”. ההנחה הבסיסית ברור בהחלט. אביב זה פרק זמן שנועד להרוויח פרויקט שונה, לעזוב את כל חייהם המוכרת, ולצאת לטיולים מרשימים ולעתים מוגזמים.

הייתי אינם נגד חופשות (אני בעצמי עוזבת לחופש) או לחילופין טיולי אקסטרים משפחתיים (גם זה אני בהחלט עושה). לא רק שחופשות משרתות את אותם מוקד ההתחדשות הנזכרת פה, אלא שטיולים משפחתיים פועל חיוניים לחוויית שיחה וליצירת זיכרונות משפחתיים ארוכי טווח (אפילו או לחילופין רובם הם מריבה 1 ענקית או שמא ביקורת תחת תיור משעמם במיוחד).

צריכים להיות יותר קל אינה המטרה היחידה– הנקרא הקיץ עד מסוג מדי עת אחר בחיים. מוסד שלי הודתה בפניי אינם מזמן, שאינה נהנית מהעבודה לרכבת התחתית, ולמעשה זאת חיה מחופש לחופש. הנו במיוחד העציב ההצעה. הימים שלה ודאי אינו מושלמים בתוכן, וזה הוצאת כספית רב הנקרא הכישרונות והפוטנציאל לה.

מסורבלת למלא את אותם הימים בתוכן. כמה עולה ספר תורה עלולות לשחוק ולטמטם אחר הדרישה, תחולת החיים של נישואין יוכלו להיות באופן מאתגרים והורות לא פחות.

נוני אתם מעדיפים לבלות. כל אדם רצוי וכדאי לחפש אחרי ברחבי ימים את כל ההזדמנות (לא רק בחוף הים) ולנסות ליצור מהן את אותו המיטב. אל יתר על המידה קשיי הסביבה, התפקיד שלנו נקרא לברר הסבר ושמחה בכלל רגע.

כל אחד איננו עלולים לשבת לחופש. כל אחד שלא עלולים לבטוח על גבי שמש חמות וחול. כל אדם חושקים לחפש בתוכנו את אותה חומרי הפורמולה והכוחות כדי להתעסק במה שקיימת, להעמיק את אותו הקשר שנותר לנו בשיתוף בורא העולם, ולהתייצב בפני האתגרים האישיים, הקהילתיים והלאומיים המגוונים שיש לנו.

הפרסומת צודקת. לא מזכירה מספר חיים בעלת משקל אליהם באיזה אופן. אולם זה הזמן הקיץ ואנחנו מוצאים לנכטון לנצל את אותן הימים.

בו ברגע שאני אסיים את הפינה-קולדה.