או מיד נקלענו למשבר, בואו ננצל זה בכדי לכלול דבר חשוב חזק ושלם יותר.

בפרשת השבוע (נח) האנושות רוצה שנה מהמשברים הקשים בתולדותיה. המשבר ההתחלתי נקרא חורבן: המבול שמחריב את כל כלל האנושות, חוץ נח ומשפחתו, ואת בשיתוף היום היבשתיים. המשבר אחריו הינו פיזור:בלילת שפת האנושות לשפות אחרות ופירודה לשבעים אומות. המשבר נוסף נראה או שלא רצוי בהרבה נוני הוא לא פשוא בכל מקום, כי הוא מעוניין הסתגלות מחודשת,

Read More