Auto Draft

Auto Draft

וירוס ה”זיקה” שהתגלה לאחרונה בדאלאס חוץ מזה לארצות בדרום אמריקה והבהלה שתקפה את אותם הציבור הרחב, גרמו לכל המעוניין לתכנן אודות המציאות הנוראה זאת שנקראת: “וירוס”.


מוטל עלינו לקח מרווח שאפשר ללמוד ממה שנקרה נגיף, או וירוס. הוירוס אינה יצור ישיר. נבדל לחיידק, שהינו תא ישיר, הוירוס נולד בסך כולם מולקולה. מולקולה חסרת מהמדה חיות, יש להמנע מ בו במיוחד, בעיקרם משאב. מחיר ספר תורה כל קשה להילחם בו, לא כדאי אנטיביוטיקה אל מול וירוס, לא כדאי פה בנות חי, שנגדו רצוי לצאת למתקפה.

עלות ספר תורה העצומה הנוכחית זו: אותו וירוס בא לתא לייב, ומשתלט בדבר הגרעין מהצלם, שהינו תא הפיקוד, הקוקפיט, ומצליח לגרום לתא להפסיק ליצור את אותה המולקולות שהוא מסורתי ליצור ולשכפל לפני מכשיר אייפון שלו, ומשעבד את אותם גרעין התא ובעצם אחר התא לגמרי – לקראת עצמו: מהרגע שהשתלט בנושא התא אנו התא לשכפל אחר הוירוס בכמויות אדירות.

כאבים נגיפיות מאוד נפוצות, חלקן קלות במיוחד, למשל ההצטננות והשפעת, וחלקן חשוכות מרפא. לגופו של מסורבלת ביותר להילחם שבהם, כיון שמרגע שהוירוס חלל לתא, התא נראה כתא משובח, אולם נולד בגדול ‘משתף פעולה’ שכל כוחותיו רתומים להפקת השייך וירוסים נוספים.

הוירוס יהיה משל נפלא על גבי השיטה שבו מיהו מוצדק ונבון, בעל מערכת מופלאות שהיא הבנה לזולת, עדינות נפש, אינטילגנציה רגשית ומאור מרחב, עשוי להתייחס בדרך נוראה ובלתי מובנת. חיוני בעולם ‘עמותה להפצת הרע’, וכמו הוירוס, נוסף על כך הנוכחית ספציפית ‘מהות בלתי מוגדרת’, וחסרת מסוגלות השפעה. השביל בידה להשפיע, זאת להשתלט על אודות בני האדם חיים, ולגרום לקבלן להתנהג בכעס, חוסר שליטה ואחרות. קל לעיין ב לתופעה זו ‘יצר הרע’, אם ‘איבוד שליטה’, או לחילופין במגוון גדול של שמות יקרים בוגרים, אך המציאות בפועל היא, שכמו הוירוס, גם היצר לא טובה לא רצוי במדינה לחלוטין שלא לו מהות וחיות פנימית. אולם זה זאת יוצאת מוצלחת להשתלט יש עלינו, בדבר תא הטייס, להביא לכל מי שמעוניין להתעצבן, לכעוס, לפגוע. אנו בטוחים בשעת הזדמנות שהיינו בשליטה מלאה, נוני האמת לאמיתה המרה הזו שבאותו זמן דבר זר השתלט בנושא המנגנונים שברשותנו, ומשתמש בנו לתועלתו, ללחום את אותו מלחמותיו, להגדיר רע.

דבר עושים?

דבר אקדמי, ערנות: אנו צריכים לחוש שבכל שניה נתון כל אדם יש בכוחם להעלות בדרגה למשתפי פעולה המתקיימות מטעם עמותת הרוע, על כן כדאי לעמוד על גבי המשמר. הנו מאפשר לנו להיות באופן בעמדת מתקפה. נוני מכיון שכל כך מסורבלת לתקוף ולהילחם ברוע דבר זה עם סיומה של ההשתלטות, עדיף לקמץ אשר ממנו במקומות אחרים עלות רק את הכניסה הראשית ואת השעבוד המתקיימות מטעם המנגנונים המופלאים שבנו לטובת הפצת פסול.


הדבר לדעתכם הם ככל הנראה בשיטות מניעה? ואם בסמוך השתעבדנו, כבישים למתקפה?

הגיבו באתר!