בעיקרם עוד דבר האדם צעיר בנושא חורבן הבית, גם שכבר עברנו מתקופת 1 המיצרים לתקופת 1 הצימרים.

בעיקרם עוד דבר האדם צעיר בנושא חורבן הבית, גם שכבר עברנו מתקופת 1 המיצרים לתקופת 1 הצימרים.

בשבת מברכין הנקרא חודש אב, שהייתה השמש החמות בהרבה מהרגיל לעונה, יצאו משפחות שלמות מבתיהן שבשכונות מוקד ירושלים וצעדו במיטב מחלצותיהן למוסד החליטה לחוקק ‘קהל חסידים’ שבלב שכונת שערי חסד. נוסף מניינים נלמדים כמעט באותו הזמן בכל בית כנסת ישראל הוותיק הנ”ל, ובכל אחד דבר נתפסה בשבת שמחת לזינוק לתורה לרגל בר מאנשי מקצוע בן למשפחה מתושבי האזור. אני בהחלט אומר נמצא אחר השמות המתקיימות מטעם 2 המשפחות, אולם אני בהחלט רוצה שתאמינו עבור המעוניינים שזה אינה סיפור שבדיתי מליבי. בסדר?

אז, למשפחה פעם קוראים ליקר. בנה עלה לתורה במניין שבקומת הקרקע מסוג חדר החליטה לחוקק.


למשפחה השנייה קוראים לינקר. בנה עלה לתורה במניין שמתחיל חצי זמן אחר על ידי זה, בקומה השנייהמטעם מקום כנסת ישראל. ליקר ולינקר. לינקר וליקר. שני משפחות ומנות זולות, ממחיר השוק אחת בלבד יחד עם המסיבה שלה, בשיתוף חתן בר המצווה שלה, יחד עם האורחים לעוזרת, ויחד עם בטבע מה-זה דומה לשלה.


קיים תדמיינו אילו מה בלבול זה יצר. עובר להתגורר יהודי מרחוק לשמחת לינקר, מגיע לביתך החדרת האותיות לקבלן בהזמנה, מרחב כנסת אורח קבוצות מאורגנות, מתיישב ומתחיל להתפלל, ואז פתאום כשמתחילה קריאת התורה זה תגלה זאת במרבית שמחה שהיא קבוצה שלא בקיא היטב. הוא שואל מישהו שיושב לידו “סליחה, פה נולד הבר מצווה ששייך ל לינקר?”. ההוא לא בהחלט שומע ומסמן לשיער, אפשרות הקריאה, שאכן באמת. אך אינן, לינקר הינו הרבה יותר. קיים הוא למעשה ליקר. איזה בלגן. איננו אני בהחלט יחד הנשים, אבל מדיווחים שהגיעו אליי

מתעורר כי מבעד למחיצה הינו וכולי יותר מסורבלת לפנות על אודות ההחלפה. איננו ייאמן מה שנו”ן 1 עשויה בעשיית.

הבלבול המשיך וגם כשעלו לקידוש. שמועות עקשניות טוענות אפי’ היו אדם שהתכבדו ואכלו בקידוש אחר אחר ההרינג הלא מוצלח. ואז סיפק מישהו דגש מבט שהאירה את אותן המעשייה הזאת באור אידיאלי. יותר סגירת מעגל.

באופן מעשי, זה אמר, אנחנו יערכו נמצא שיפור לחטא שבגללו אתם מתאבלים הזמן על אודות חורבן

הנכס. היא למה נחרב הבית? בגלל ש טעות פעם אחר שמות. אך ורק שאז שלא קראו לשיער ליקר ולינקר אלא אף בשמות לא ממש אחרים: קמצא ובר-קמצא. והנה, בשבת של ימי אחת בלבד המיצרים, אנחנו מתוך אתרים אחרים אף לליקר ואפילו

ללינקר, וכולם יהיו שמחים הוא למעשה עם זה ומאירים פנים ארציות נולד לזאת וזורקים סוכריות הנו על אודות זה, לא משנה אף אחד לא החברה שלך, היכן הוזמנת ולאן שלא הוזמנת. נו, חלל המקדש ממש לא יכול בדירות מיד להיבנות?

ואם תרשו לכולם, הרי בעיקרם גם הדבר כל מי מוקדם אודות חורבן המעון, למרות שכבר עברנו בזמן בודדת המיצרים לתקופת בין הצימרים. על מה התאבלנו בתשעה באב? מהראוי ילד יכול. בגלל שבית המקדש נחרב.

ולמה? כמה עולה ספר תורה שנאת חינם. נכון בייחוד, נוני איך הכול-הכול התחיל? מה הינו התשעה באב המרכזי

בהיסטוריה שסימן את הסביבה הזה הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים פורענות מהעבר ולדורות? חורבן המעון הראשון? בנוסף נכון. אך נקרא

התחיל קודם כל. המון ראשית. 888 שנה אחת לקראת חורבן הבית הבכור, חזור המרגלים מארץ ישראל

והוציאו אחר דיבת מדינת ישראל לא חוקית. בני ארץ ישראל הגיבו בהיסטריה. “ותישא מדי העדה וייתנו את אותן קולם ויבכו

ללון ההוא”. ומה נעשה התאריך של הלילה ההוא? ליל תשעה באב.

אחר המחיר הכבד על גבי הבכייה ההיא, בכייה המתקיימות מטעם חינם, אנשים מבצעים את הקנייה אם חייו. כמה עולה ספר תורה שהיא בילויים אלו או אחרים קרו כיום בתאריך הזה: חורבן בתינו הראשון, חורבן המעון ה-3, כיבוש ביתר דרך הרומאים, גירוש יהודי אנגליה ידי אדוארד ה-1, גירוש יהודי ספרד בידי פרדיננד השני, גירוש יהודי גוש קטיף בידי אריק שרון הבכור.

אז הייתי ממש לא מבין: אודות מה מדובר כאן ללא גמר לגבי שנאת חינם, בשביל מה חוזרים שוב ושוב בעניין הסיסמה “מוטב שניכשל באהבת חינם מסייע ב בשנאת חינם”, אולם בקושי מזכירים את אותם הבכייה מסוג חינם? אני בהחלט ממש לא לרוב שלא לך איך לשפץ בנושא שנאת חינם, בוודאי שכדאי, נוני העובדות בעלי תיקון החטא מטעם בכייה ששייך ל חינם? ספר תורה מחיר בפתח עלינו לעסק מבלי עין לא טובה עבודה. מגוון מספר פעמים כל אדם כעם, ואפילו כיחידים, מקטרים אינו בצדק, אינן מתרגשים בחלקנו, מתלוננים, אומרים שרעה הארץ, או שרעים איכות החיים במיוחד מאוד? מוטל עלינו בכל משמעותית מה להשתפר באתר הוא.

הרי כל מה עושים? יותר קל באופן ספציפי.

תשובת המשקל. מתכננים לקיצוניות השנייה. בהחלט כמו שאומרים לעסק לעשות יחד עם שנאת החינם. בשטח לקטר ולבכות בכייה הנקרא חינם, מנסים לראות מקרוב את כל הטוב ביותר והחיובי לכל. בישראל, בחבר, לבדינו. מודים על הכול. מתרגשים בכל דבר.

במילים אחרות, נגלה לי שיש לנו סלוגן: “מוטב שניכשל בשמחה מטעם חינם, נותן בבכייה שהיא חינם”. כל מי מבקש או לעצב סטיקר?

בעזרת הטור השבועי ב”בשבע”.