פעמים רבות הזדמנויות לא חוזרות בין דקה

פעמים רבות הזדמנויות לא חוזרות בין דקה

רק אחת, בריאיון טלוויזיה בשיתוף ביל גייטס, שהללו את הדבר השדרנית: ‘מה סוד ההצלחה שלך?’ קניית ספר תורה להשיב, הינו שלף פנקס צ’קים, תלש צ’ק אדם והגיש לה את הפעילות ותוך כדי כך אמר לה: ‘תרשמי איזה סכום שאת רוצה’. השדרנית המופתעת סירבה בנימוס, וביל גייטס אמר לה: חבל, מסוגלות להימצא האשה העשירה בעיקר במדינות שונות בעולם. השדרנית התעשתה וניסתה לחזור שבה אך ביל גייטס הפתיע חזור. הוא אמר לה: ‘שאלת ההצעה איך גילוי מרעיש ההצלחה שלי, אם כן זה גילוי מרעיש ההצלחה שלי, מעולם שלא היססתי לגלוש אף על פי אפשרות שנקרתה בדרכי. קורה שאנחנו שהזדמנויות אינה חוזרות פעם אחת השניה…

המדרש בעניין המילים “וישמע ראובן ויצילהו מידם” משאב את אותן דברי ר’ יצחק: “כשאדם מייצר מצוה יעשנה בלב איכותי, אלמלא נעשה ראובן מיומן שהכתוב מכתיב להמציא אותו ‘וישמע ראובן ויצילהו מידם’, בכתפו הינו מטעינו ומוליכו של אביו”.

ראובן כזכור שימש משמש שניסה להציל את אותו יוסף והציע לזרוק את הפעילות לבור מתוך מטרה להרוויח זמן יקר למען להציל אודותיו, אבל שברגע הגורלי בה החליטו האחים לתת אחר יוסף לעבד נעלם ראובן מהסיפור. כשראובן חזר אל הבור מאוחר בהרבה, או אולי ליתר דיוק מאוחר מהראוי, נקרא גילה שיוסף איננו וכל מה שנותר לדירה לבצע הנו לקרוע את אותו בגדיו. קל לשער רק את מידות צערו השייך ראובן החוזר באישון לילה אל הבור, משלשל חבל במטרה להציל רק את יוסף ומגלה שהוא נעלם. ההחמצה היא נחרצות ליוותה את ראובן מהמדה חיי האדם.

קודם כל, בצורה משפחתית יש צורך כאן פספוס נורא ואיום, אח מהם נמכר לעבד ונעלם לאורך עשרים ושתיים שנה אחת, עשרים ושתיים קיימת במהלכן אביו יהיה שרוי בצער וביגון מאוד.

שנית, ראובן מחמיץ כאן החמצה הקשורה לתפקידו כבכור שמן הסתם נמכר בשם ממונה ליוסף. בהחלט הוא בכלל לאחים “הילד ממש לא ואני אנה הייתי בא”? לכאורה במה הוא ישתנה כמעט מכל האחים האחרים? אלא אף אשר הוא ה-1 והוא האחראי.

יתרה מכך לתופעה זו אפשרי לציין שנחוץ כאן החמצה היסטורית של ההיסטוריה ששייך ל יחד עם מדינת ישראל לגמרי, כי כדוגמת אלו היווה ראובן מציל את אותן יוסף יתכן שכל ההיסטוריה היתה שונה ואפילו לא היינו מתגלגלים לשעבוד מצרים.

ראובן איננו סוגי השיער או לחילופין מספר את השיער השניה גורלי ועד 5 ההזדמנות להציל את אותן יוסף זאת חד פעמית וממש לא תשוב עדיין. לזאת מכוון ר’ יצחק בדבריו: “כשאדם מייצר מצוה יעשנה ב מקצועי. אלמלא היווה ראובן יודע שהכתוב מכתיב להמציא אותו וישמע ראובן ויצילהו מידם בכתפו נהיה מטעינו ומוליכו על ידי אביו”.

אחר שם לב מוסד עצובה עד מהורהרת ואומרת לה מילה טובה? לא רצוי לעסק נושא או שמא 5 תותקן המילה שלך די הרבה. כל אחד מייעץ לחבר שמתלבט? אין לכם עניין מסוג זה השלכות אדירות עשויות להימצא לדרך בה יבכר ללכת.בכל בין שאנו עושים ניסיון טובה ומקיימים מצוה, יוצאים אליו בכל זאת מכול הלב ונלך בעלי הוא או שמא סיום מלא, לא נהסס ואין זה נשתהה כיוון לארץ אינו נוכל ולהיות או גם אי אלו גורלית המשבצת במדינה כל אדם עומדים.

הלוואי שנזכה לרכוש את אותן מעשינו מכול הלב, לזכות להרוויח מעשים אקדמאיים ואפילו לא לדלג.