מוטל עלינו ולשכלל כמעט בכל מקרה אחר הגבולות שבבעלותנו בכדי איננו להישאר תקועים במצרים הפרטית שלנו.

מוטל עלינו ולשכלל כמעט בכל מקרה אחר הגבולות שבבעלותנו בכדי איננו להישאר תקועים במצרים הפרטית שלנו.

בפרשת השבוע ( בשלח ) מתואר המסיבה ההיסטורי מטעם קריעת ים גמר בה בני מדינה ישראל אפילו מתנתקים סופית ממצרים פיזית והמצרים טובעים בים . יחד עם זאת רק יציאה פיזית , כי תיכף נראה בחטא העגל שאנו ועוד מקומות אינו יצאו מנטלית …


בספר ” פרדס ניסים ” מטעם הרב ניסים פרץ זצ”ל , נוצר ש”ים סוף” מבטא בעצם את כל ה”סוף”, את כל היות הבריאה הגשמי זה בהחלט סופי . הבורא בקבלה הוא למעשה פעמים רבות שנקרא “אין סוף” ובעצם הוא למעשה צמצם את כל אינסופיותו בתחום ספציפי למען לתת סיוע רק את הבריאה . וככל שיורדים בעולמות הרוחניים מהבורא עד לעולמנו זה הגשמי , בדרך זו הסופיות ששייך ל הטבע הגיעה הרבה יותר לידי ביטוי או שמא הטבע זה הגשמי .

הביצוע המתקיימות מטעם היהודי באירופה זה בהחלט זו גם לברר את אותן השביל שוב לאינסופיות , כמו שנכתב “נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה או אולי השם”. יש צורך להמשיך לגלות אחר המגבלות שהעולם הגשמי הנ”ל מטיל בנו ולהתעלות מעליהם . יש עלינו ולשפר את גבולות התפיסה, התודעה, המידע, והאופציה המנטליות שלנו בכדי להתעלות ולהתקרב לסוג הרוחנית שנותר לנו .

ביומיום הינו מתבטא קודם במציאת המצרים הפרטית שלנו. היכן כל אחד מיצרים רק את חיינו ? מהם עוצר את הציבור ? איפה אנשים מוגבלים ? היכן כל אדם חושבים חסרי שליטה לתמיד ? העובדות עוסק אותכם ? איפה מחיר ספר תורה ? ממה כל אחד מנחשים שלאחרים, לסביבה או שמא למקרים יש צורך השפעה בדבר התגובות של העסק, ההרגשות או אולי ההתנהגויות שלנו? עלות ספר תורה לגלות רק את המקומות האלו ולפרוץ רק את הגבולות שאנו מציבים לעסק.

או גם מיהו יסתכל מסביבו ויראה בני האדם מצליחים בתחומים מגוונים , להמציא אותו להרגיש כולל בתוכו הכוחות לקבל כעת את כל מהו שאנשים מהווים הרוויחו . התורה הגונה בסיפורים על אודות אנחנו שמדגימים לנו צורך מעשי ומה אינה לעבור בכדי לפרוץ את אותו הגבולות של העסק ולהתחבר לאופי שיש לנו . האנושות מקיפה בסיפורים על גבי כל אחד שפרצו גבולות , וכך הרחיבו רק את מידע הבריאה על מה ניתנים .


יש עלינו להרחיב אחר הגבולות של החברה שלנו בכדי אינם נישאר תקועים במצרים האישית שיש לנו . אנו צריכים להמשיך , להעשיר אחר המידע , להתגבר על גבי דאגות , להוסיף לשלוט ברגשות ובתגובות של העסק , לדעת למעט , להתעמק , לחפש אחרי המשמעות של ותוכן , להטיל כל ספק באמונות מגבילות , לבדוק את אותו האמת , להתגבר אודות העבר ולוודא שמרבית שנה אחת ברמה גבוהה מקודמתה .

חדווה שלא בודק ממנוחה , חדווה עובר מהתקדמות . ככל שנתאמץ מעט יותר ונתקדם בהרבה יותר , ונשיג יותר מזה באיכות המיוחדת , רוחנית , בדרך זו הופך יותר מזה שמחים , מחסן חלקי חילוף מרץ , הרבה חשמל ומוטיבציה . באופן זה נקרע את אותה ים תם מחיר ספר תורה של החברה ונסיר מעלינו מגבלות ונזכה לחופש פשוט , החופש להיווצר אלו שאולי אנו באמת .