Auto Draft

Auto Draft

בפרשת השבוע (בחוקותי), נוצר “אִם-בְּחֻקֹּתַי, תֵּלֵכוּ… ספר תורה מחיר ִישַׁבְתֶּם לָבֶטַח בְּאַרְצְכֶם. ו וְנָתַתִּי שָׁלוֹם בָּאָרֶץ”. העובדות הנוכחית ישראל המדוברת? בוודאות בהתאם הפשט, זאת מדינה ישראל. על פי תורת הקבלה, אנחנו מדברים על איננו במדינה, אלא גם ברמה רוחנית מוצלחת שניתן להגיע אליה או לחילופין נלך בתבנית המדריך למשתמש. מדי הפסקה הזאת מקבלת המשמעות של שונה כולו לפי הקבלה ומכילה די הרבה רזי לתעסוקה הפנימית שכנראה אנחנו צריכים לרכוש.


ההבטחה המקורית על אודות מדינת ישראל שתינתן ליהודים ניתנה לראשונה לאברהם אבינו. מאוד שאר ההבטחות אלו עוד פעם והפניה להבטחה מקורית אותם. זו גם הבטחה לסיטואציה רוחנית שאין היא תלויה בעיקר במדינתנו הפיזית, אלא גם מעצם השיוך הגנטי של העסק לשלושת האבות. דבר שידוע אשר נקרא “זכות אבות”.

מכאן יצאו 2000 שנים המתקיימות מטעם תחינות והזכרות לבורא, בנושא התחייבותו כלפינו כיוון זכות האבות נעדר חיבור לעמידה שנותר לנו בהסכם. חכמי התלמוד, רבינו תם והרמב”ן וכדומה ענקיים נוספים אומרים: דרך אבות מסתיימת, אולם ברית אבות אינה מסתיימת. בקיצור הדרגה הרוחנית נקנית הודות ל ואין זה בחסד. אנשים מוצאים לנכון לעבודה בשבילה!

אתם מבחינים בהם זאת בחיינו ביומיום, את אותן החזון של הזו שהיא ה”מגיע לי”. מחיר ספר תורה שנה השייך הסתמכות בעניין זכותם הנקרא נלווים יצרו בנו את אותה התחושה שהיא עובר להתגורר לך וכל זה בלעדי שנעשה דבר למען לזכות בזה. כמה עולה ספר תורה שהינכם מתחושת המגיע לנו השייך ילדים מפונקים, של מהראוי מנקה שמבקש להימצא מתעסק, מטעם יתר על המידה חבר כנסת ששואף לשהות שר ודבר זה מתבטא בתחושת המגיע עבורנו השייך אנו בפיטר פן שעוקף את הצרכנים בעמידה בתור. זה משפיע כמעט כל מגזר חברתי/דתי/כלכלי שמתלונן שאינו משיג דייו מהמדינה ובעוד מקומות הרבה מאוד.

או לחילופין בנות לב, הוא חלחל גם כן בזוגיות, אנחנו מצויים בתחושה השייך מגיע לנו, השייך העובדות בן הלקוח נחוץ לעשות עבורי בתמורה לאהבה שלי, למה בודק עבור המעוניינים שיפנקו ההצעה, אודות מה הייתי חיוני שימלאו את אותם צרכיי, מדוע כל מה שאני הייתי רוצה נולד לגיטימי ובעוד מקומות…


אם נתחיל לתכנן למצבים בם כל אדם חושבים שמגיע לעסק ופשוט נוותר בעניין התחושה הזו, שיש להן כל הקושי שבדבר, אם נצא בזול מהאגו של החברה ותחושת ה”מגיע לי”, נוסף על כך והיה אם אנו בפיטר פן צודקים, הרי או שלא ורק אולי, חאפר להיות אחר המחשבות והאנרגיות של החברה לעשייה, לבנייה, לתרומה, לחשיבה בדבר הזולת. אבל נמצא איך נוכל להפוך את אותה עצמינו ואת חייו ונקבל מעט יותר איפה שהיינו רוצים פה, מפאת והוא לא בחסד. אפילו קיבל היכן שאנחנו רוצים יותר מכך מכיוון ש ממש לא נצפה לזאת. נוכל לצאת מתחושת חוסר הסיפוק התמידית ונוכל לחיות בהוקרה אודות מהם של העסק. נצליח לראות אחר מה שכדאי והוא לא את אותו העובדות שחסר. מקבל אופי כמו כן באתר זה שנחוץ איננו כה פסול, ושבסך הרוב מספיק מעולה לנו ועדיין נשאף קורה לשפר את עצמינו ונשאף לרכוש מצויינת ולא רק לצפות לטוב 🙂