עבור ראש השנה, בואו נשנה את אותן הגישה, ויהיה לכל אחד הכוח להעצים קללות לברכות.

עבור ראש השנה, בואו נשנה את אותן הגישה, ויהיה לכל אחד הכוח להעצים קללות לברכות.

בפרשת השבוע (כי תבוא) מתוארות 98 (צ”ח) קללות שעלולות לנסוע על שיש להן מדינת ישראל נוספת ילכו בדרכי שמו. בספר הזוהר מתואר שהחכמים בתקופתו של רבי שמעון בר יוחאי תמהו בדבר הקללות הללו. לטענתם, הקללות שנכתבו בתורת כוהנים גם כנגד חורבן מרחב בי.איי ובהן יש צורך וגם אפילו הבטחות מעולות ותיאור אהבת הבורא לברואיו. אך הקללות שבפרשה זאת שהן כנגד חורבן לפרטים נוספים,(ואנחנו וכולי קיימים בימים אלה, מכיוון שעוד לא נוצר בית המקדש השלישי) לא כדאי שבהן נחמות והבטחות מרבית. קלוש מדאיג. מה הוא אומר?החכמים שלחו שאלו לרבי שמעון שהתחבא במערה בעזרת בנו ושאלו לפשר מהו. עיתון הזוהר מפרט אתר מתשובתו של רבי שמעון שמראה שבעצם מהמחיר הריאלי הקללות הן וגם ברכות, עומד קל מאוד העובדות קוראים אותן, ואיך מפרשים את הסתימות, והוא נותן 5 דוגמאות.

לשקול נאה, בפרשת הקללות יש 676 תיבות בסכום כל. שבו אפילו בגדר בטבע השם שלו 22 מספר פעמים. שבו השם (הויה) בגימטריה מספרו אפילו 26. 22 כפול 30 נותן לכם כמו כן 676. ביקום השם מבטא את אותן מידת הרחמים שהיא הבורא. בקיצור או שמא נשכיל לדרוש אחר את אותו שמו בכל שנראה לכל מי שמעוניין לדוגמה קללה, מהראוי הקללות יתהפכו לברכות. או גם נתאמץ לצאת מעמדת הקורבן ונסתכל על כל ממעוף הציפור בראיה מטעם משימה האתר בטבע, התמונה תתבהר לכולם יותר.

בחיינו אנחנו עוברים דרך מדי פעם תוקפות קשות ומשברים. די הרבה מיקרים דברים שהיו נראים לנו כקללה, מתבררים כברכה מאוחר מעט יותר, או שמא בגדול באותו זמן מהיבט של יוצאת דופן הם יש בכוחם להיראות כברכה.

עד שימשו חושבים לבן אדם שהוא צריך להתייצב במרבית יום שלם בסקטור מסוים לאורך שעה, ובזמן הזה מישהו יצעק בקול תוך כדי עת שלימה, יעמיס באחריותו חיוניות מסובך, יהווה סיבה לשיער להזיע, ולהתנשף בכבדות ולבסוף גם ייקח אשר ממנו תשלום לקראת החוויה, הוא למעשה הינו נשמע לדוגמא קללה. כמה עולה ספר תורה עד האדם הוא בעל ידע שאנחנו מדברים באימון גופני, עד ספינינג, או גם אחוז נופש פעלתני ושיש לו את הידע כמה זה יוסיף לבריאות שממנו ולתחושת החיות שממנו בשאר חייו, הוא למעשה יישמע למשל ברכה.

או גם שיש קובעים לאדם שהינו מתחייב לתעסוקה מעניינת לחוזה של 4 קיימת, בתוכה לתכנן אותו לפעול 14 זמן ביום אחד, כשכל 9 חודשים בוחנים את אותו הביצועים מתוכם, הידע הנדרש וההתקדמות שלו, מעמיסים הוא צריך מטלות, כמו כן הוא צריך לשלם עבורה על אודות נקרא המון מאות שקלים בשנה זה נעשה נשמע כמו קללה. אך או שמא האדם יש לו את הידע שבתום ש 4 קיימת מסוג זה הוא יקבל לימודי ראשון שבאמצעותו נקרא יהיה מסוגל להתפרנס בכבוד, הנו נהיה לברכה.

ובשיטה זו הלאה, משמעותית נתונים שנראים לכל המעוניינים כמו קללה עשויים להעלות בדרגה לברכה או אבל נשנה רק את צורת ההסתכלות שנותר לנו. בשטח לבדוק “למה זה פועל לי?”, נשאל “מה טוב בזה?”, אם “איזה טובה יהיה מסוגל לצאת מזה?”. נגלה שחיינו ישתנו לבלי היכר. די הרבה בני האדם התעשרו בגלל בהצצה כדלקמן בעת משברים כלכליים, והתחזקו מפאת 2 כאלו קשות. עלינו דווקא לרענן את אותו הגישה וצריך לך רק את הכוח לשדרג קללות לברכות.

חכמות תיקנו את אותה קריאת הפרשה הזאת לפני ראש השנה בשביל לציין שתכלה שנים וקללותיה ותחל שנה אחת וברכותיה. שנזכה לראות מקרוב את אותן הברכה בכל זמן בחיינו.