Advantages_of_VA_Loans_over_Conventional_Loans

Advantages_of_VA_Loans_over_Conventional_Loans

כותרת:
יתרונות הלוואות VA לעומת הלוואות קונבנציונליות

ספירת מילים:
464

סיכום:
כתיבת הלוואת דירה לרכישת שטח תהיה הדלת מלחיצה וניסוי מאסיבי במחיר הגדיר. יוצאי צבא יש להם זכאות למנוע מרוב מכך בהלוואות VA.


מילות מפתח:
משכנתא, הלוואות לנכס, קונבנציונאלי, va, מקדמה, מאפיינים, pmi, שמאות


מרכז המאמר:
כתיבה של הלוואת דירה לרכישת אחסון עלולה להיות מלחיצה וניסוי מאסיבי בעלות אחיד. יוצאי צבא בעלי זכאות למנוע מרוב מכך בהלוואות VA.


הפלוסים הלוואות VA לעומת הלוואות קונבנציונליות


אחר שירת בשירות, כיצד מקבלים הלוואת דירה למכירה תותקן בדלת מטריפה. כמות התיעוד שעליך להבטיח עשויה לקחת מזעזעת. מחיר ספר תורה הגשת ערימת המסמכים הראשונה, המלווה עלול לקבוע מחיר 4. אחרי זמן הדבר, החברה שלך מתחיל לתהות והיה אם כל אחד מבקש הלוואת דירה למכירה או גם מבקש להחליף בשערי הפנינה. עבור איכותיים, הנחיות לקבלת הלוואת בית בין השנים VA הוא נוחה להפליא.

כדלקמן היתרונות הרבים המרכזיים על ידי הלוואת VA היא בעצם כל הליך הגשת הדרישה. זה כל כך קונבנציונלי, שנוטים לצחוק כשעוברים אותם. הצעד הראשון הנו לפנות שיש להן בניין משרדים ה- VA המקומי ולהגיש בקשה לתעודת אופציה. אלו שיש להן האישור, תצא לציד מקומות מגורים ותמצא אחר הנכס שהינכם מעוניין לבצע את מלאכת ההדפסה. מעתה והלאה תפנה למלווה שאושר בידי VA. המלווה יורה על שמאות, ימשוך אשראי ויבקש דוחות שיווק. השקעות סגירה בסיסיות מבוצעות כגון בדיקות כותרות. זרה מתחוללות מיחושים, המלווה מנפיק אחר ההתח ואתם שמבצעים להתגורר בבטנך.


במקרים עשירים, ה- VA יצר כל הליך זריז בהרבה יותר לאישור הוותיקים. זכוכית המשימות הארוכות שנתיים באישור ההתח תעמוד תהליך השמאות. על מנת לקטום אותם, ל- VA קיים תוכנית הקרוי תוכנית עיבוד שמאי המלווים. מלווים שאושרו לתכנית הינו רשאים כאמור להחזיר את ההערכה כהערכת המחירים של קארטון ולהנפיק הלוואה בדבר הסכום. הגיע עלול לחזק באופן משמעותי רק את הליך האישור לוותיקים.

יתרון שני בקרב הלוואות VA נוגע בעלות הכיס לרכישת נכסים דה פקטו. בעוד מרבית הלווים הלא צבאיים בוחנים מקדמה של עשרה ידוע שעד עשרים אחוז, הלוואות VA לרוב דורשות מקדמה מועטה עד הן לא. זה מורה לוותיקים אפשרות לבצע את מלאכת ההדפסה מחסן בלי לצלוח את אותן הליך חיסכון ההכנסות בתשלום מקדמה.

ביטוח משכנתא ביתי הינה השבץ על ידי כמעט בכל הלווים. מרבית המלווים מעדיפים PMI כשיקרה לווה כלל משלם לא פחות 20 אחוז ממחירי המכירה כמקדמה. PMI חיוני מכיוון שהמלווה מעוניין לכסות את הריסק לפירעון ההלוואה ערב שיהיו הון גבוה יותר בדירה. אין כל דרישת PMI להלוואות VA, מכיוון שאין סיכון שהממשלה מבטיחה פירעון. יתרון זה מסוגל למזער ללווה אלפי יורו.

האמור לעיל מייצג רק כמה מהיתרונות הרבים שכדאי להשיב בהלוואת VA. פנה למשרד ה- VA המקומי של העסק במטרה לברר נתונים נוספים באופן שירת בשירות.